NRK Meny
Normal

Gode tider for fiskerne - har økt inntektene med nærmere 50 prosent

På to år har fiskerne samlet sett opplevd en inntektsøkning på nærmere 50 prosent. Petter (24) fra Lofoten er en av fiskerne som kan glede seg over en positiv utvikling.

Fisker

Torskeprisen har doblet seg siden 2013. Petter (24) forteller at det generelt er gode tider.

Foto: Piera Balto (NRK) / Privat

Fiskeribladet Fiskaren har sett nærmere på lønnsutviklingen til fiskerne her til lands, og funnet ut at fiskerne samlet sett har økt inntektene sine med 45,6 prosent de to siste årene.

Også formuen har økt, med 18,3 prosent for alle fiskere. Nå har en gjennomsnittlig fisker 1,4 millioner kroner i formue, ifølge tallene som avisen har hentet inn fra skattelistene og fiskermanntallet.

Om man ser på gjennomsnittsøkningen i inntekt per fisker er den noe lavere enn totalen, med 37 prosent for alle fiskere. Det bemerkes at tallene ikke er helt nøyaktige, men de gir likevel en pekepinn på hvordan utviklingen har vært.

– Bra år

Petter Myklebust eier egen båt

Petter Myklebust eier egen båt.

Foto: Petter Myklebust

Fisker Petter Myklebust (24) fra Lofoten bekrefter at det er gode tider. Sammen med sin far og onkel drifter han to båter, og anslår at de i fjor omsatte for om lag 3,5 millioner.

– 2015 var et bra år. Utviklingen på priser og kvoter har gått riktig vei, og det er en fullt ut levedyktig bedrift vi opererer. Ting ser lyst ut. Det er stødige fiskebestander, og vi tåler eventuelle svingninger som måtte komme i fremtiden.

– Stemmer tallene som avisa har hentet frem for din del?

– Ikke riktig så mye, men kanskje bortimot, forteller Myklebust.

Positiv utvikling

Daglig leder Annsofie Kristiansen i Norges Kystfiskarlag forteller at det fram til 2013 nærmest var krise i markedene.

Annsofie Kristiansen

Annsofie Kristiansen forteller at det er en bra situasjon også for den minste kystflåten.

Foto: Norges Kystfiskarlag

– Fiskerne fikk dårlig betalt, men etter 2014 merket vi at vinden snudde. En god valutasituasjon med påfølgende gode fiskepriser på fisken som ble levert, gjorde at utviklingen gikk til det bedre, sier Kristiansen, som tror noe av årsaken til den positive trenden også skyldes et bevisst kvalitetsarbeid i næringa.

Kristiansen har inntrykk av at fiskeryrket har blitt mer attraktivt, og at flere unge velger fiskeryrket nå enn tidligere.

Fra 2014 til 2015 ble det 783 flere fiskere i Norge.

– Jeg merker i alle fall at vi har fått en del henvendelser fra yngre fiskere som har lyst å starte opp. Fartøygruppa 10-11 meter har økt jevnt, i alle fall de to siste årene. Det vil jeg tro skyldes nye fartøy som kommer inn.