Glad for å få beholde tannlegene

Fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) er glad for at Helse- og omsorgskomiteen har konkludert med at den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) bør forbli hos fylkeskommunene. Norensjø påpeker at avgjørelsen sikrer mer forutsigbarhet for de ansatte, gjør det lettere å rekruttere spesialister og gjør det lettere å koordinere tjenesten.