NRK Meny
Normal

Gjorde om på konsesjoner

Fylkeskommunen overkjørt etter at Fiskeridirektoratet gjorde om på tildelingen av de nye laksekonsesjonene i Nordland.

Illustrasjon oppdrettsanlegg

OMGJORT: Laksekonsesjonene som fylkesutvalget i Nordland har vedtatt har blitt omgjort av Fiskeridirektoratet.

Foto: Villa

Etter at Fylkestuvalget i Nordland hadde vedtatt hvilke oppdrettere som skulle få tildelt de 15 nye laksekonsesjonene, endret Fiskeridirektoratet på nesten halvparten av tildelingtene. Fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen, er svært forundret over handlingen til direktoratet.

- Vi har gjort et veldig godt og grundig arbeid. Jeg syns at det arbeidet vi har gjort det skulle ha blitt premiert mye mye mer, sier Knutsen.

Gått utover kriteriene

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF)

MISFORNØYD: Fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen, mener arbeidet til fylkesutvalget skulle vært mer satt pris på.

Foto: Thor-Wiggo Skille

Fiskeri- og kystdepartementet hadde satt strenge kriterier for hvem som skulle få de nye konsesjone. Blant annet skulle de gå til oppdrettere som hadde en eller to konsesjoner fra før, og Fiskeridirektoratet strøk da Fylkesutvalgets tildelinger av konsesjoner til de to største selskapene i Nordland, Nova Sea i Lovund og og Nordlaks i Hadsel. Knutsen mener dette kommer i et merkelig lys når Direktoratet i sin tur ga en konsesjon til Musken Laks. Selskapet eies av Ellingsen Seafood, som fra før har ti laksekonsesjoner.

- Nå har jo fiskeridirektoratet tildelt en konsesjon til Musken og de har ti fra før av. Det viser at de ikke bare har tenkt på de små de heller.

Så du mener at fiskeridirektoratet også har gått utover det som har vært kriteriene fra departementet?

- Ja for å si det sånn, de har ihvertfall vært med på å flytte den grensa som de selv har lagt opp til å være veldig viktig, sier han.

Flere protester

Flere av de oppdretterne som ikke ble tildelt konsesjoner av Fylkesutvalget, protesterte sammen med lokal politikere på vedtaket. Flere av disse fikk konsesjoner etter behandlingen i Fiskeridirektoratet, noe som betyr at de som først fikk de verdifulle konsesjonspapirene av fylkesutvalget, ble skjøvet ut av listen.

- Jeg må jo bare ta det til orientering og utover det så er det ikke så mye å si. Men det er klart det har hatt en invirkning, sier Knutsen.