Hopp til innhold

Gjennomslag for Bodø som «smart-by»

Eit samrøystes landsmøte i Arbeidarpartiet støtta opp under utviklinga av Bodø som «smart-by».

Ny by, ny flyplass

SMART-BY: Arbeidarpartiet vil no gjere Bodø mindre energiavhengige og meir effektiv innan transport og arealplanlegging.

Foto: BODØ KOMMUNE

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

– Vi må utnytte dei moglegheitene som kjem når flystripa vert flytta, seier Eirik Sivertsen.

Han er stortingsrepresentant frå Nordland for Arbeidarpartiet, og er nestleiar i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Han har sjølv vore medlem av redaksjonskomiteen som har jobba med saka.

– Dette syner at Arbeidarpartiet er offensive, og dreg nytte av dei sjansane som byr seg, seier Sivertsen.

Etter flystripa i Bodø vert flytta, frigjerast store arealar. Det er desse Arbeidarpartiet no vil nytte til å gjere Bodø til ein «smart-by». I ein smart-by tek ein spesielt omsyn til at ein skal vere berekraftige ved å utnytte heile potensialet til transport, energiforbruk og plass.

Eirik Sivertsen (Ap) på kaia i Bodø

NØGD: Sivertsen er glad for at Arbeidarpartiet går med den grøne vinden for å byggje ein miljøvenleg by.

Foto: Vilde Bratland Erikstad

– For Arbeidarpartiet er det viktig å ta i bruk den moglegheita flyttinga gjev, lage nye, innovative løysingar med byutvikling og gjere Bodø til ein arktisk miljøby, seier Sivertsen.

– Men korleis skal dette gjerast?

– Det må vi kome tilbake til. Det som har vore viktig på landsmøtet, var å løfta fram prosjektet og sørge for at Landsmøtet kunne slutte seg til det.

– Dette gjev eit grunnlag for å arbeide vidare med å konkretisere korleis dette skal gjerast, spesielt med tanke på Nasjonal transportplan som skal behandlast i Stortinget i løpet av våren, seier Sivertsen.

Sivertsen sin komite og forslaget om å gjere Bodø til ein smart-by blei samrøystes vedteke på landsmøtet. Neste steg vert å sørge for at pengar frå Nasjonal Transportplan vert nytta til dette.

– Vi skal sørge for å følgje dette tett i Stortinget. No har prosjektet heile Arbeidarpartiet i ryggen, seier Sivertsen.

ny by ny flyplass

STORE ARELA: Etter flyplassen i Bodø vert flytta, opnast rom for ein heilt ny bydel. Her skal den smarte byen byggjast.