Gjeldstynget kommune snur – vil forhandle med naboene

Kommunestyret i Tysfjord har i dag bestemt at de skal forhandle med Ballangen, Narvik, Evenes og Hamarøy med tanke på kommunesammenslåing og deling av kommunen.

Kjøpsvik

Fylkesmannen mener Robek-kommunen Tysfjord økonomisk sett er den dårligst stilte kommunen i Nordland. Her fra kommunesenteret Kjøpsvik.

Foto: Vebjørn Karlsen

Fylkesmannen mener Robek-kommunen Tysfjord økonomisk sett er den dårligst stilte kommunen i Nordland.

– Løsningen er kommunesammenslåing, sier seniorrådgiver Robert Isaksen hos Fylkesmannen.

I dag gjorde kommunestyret enstemmig bestemt at
de skal forhandle med Ballangen, Narvik, Evenes og Hamarøy med tanke på kommunesammenslåing og deling av kommunen.

Før kommunepolitikerne kom så langt de en dyster orientering fra Fylkesmannen.

– Tysfjord er i en veldig vanskelig situasjon. Det er den kommunen som er dårligst stilt i hele Nordland fylke, sier Robert Isaksen.

Stor gjeld

Årsaken er at økningen i kommunal gjeld har vært langt større enn økningen i inntektene siste årene.

– Kommunen har et stort akkumulert underskudd på 50 millioner kroner, og drifter nå med en kassakreditt med ramme på 60 millioner. Dette er dyre penger og låne. Økonomisk vurderer fylkesmannen situasjonen i Tysfjord som både vanskelig og dramatisk.

Robek-kommunen Tysfjord ligger i bunnsjiktet i Nordland sammen med Ballangen, Flakstad og Moskenes.

Løsning er kommunesammenslåing

Fylkesmannens løsning er å slå seg sammen med naboene.

– Kommuner som ikke rakk å ferdigstille arbeidet rundt kommunesammenslåing
innen 1. juli, har fått forlenget frist ut 2016. Vi anbefaler Tysfjord å ta opp igjen dialogen med nabokommunene. Målet bør være å fatte nye vedtak om sammenslåing i nord med Narvik og Ballangen og i sør med Hamarøy. Rett og slett å dele kommunen i to, sier seniorrådgiver Robert Isaksen hos Fylkesmannen i Nordland.

​Pisk og gulrot

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen på Felleslista har lenge jobbet for en deling av Tysfjord, og har samlet 400 underskrifter som støtter forslaget.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Filip Mikkelsen på Felleslista, som lenge har ivret for en deling av kommunen, er fornøyd i dag.

– Dette er helt i tråd med samfunnsutviklinga. Fjorden gjør at kommunen allerede er delt. Med 50 millioner kroner i driftsunderskudd, er ikke Tysfjord robust nok til å stå alene. Kommunereformen betyr mange millioner kroner i reformstøtte, som vi vil nyte godt av.

Ifølge seniorrådgiver Robert Isaksen er det gjort beregninger som viser at Tysfjord kan ende opp i en situasjon der de får dobbel reformstøtte.

Ordfører Jan-Folke Sandnes i Hamarøy (H) ser fram til å gå i gang med samtaler med naboen. Samtidig vedgår han at det kan bli utfordrende å overta et økonomisk «konkursbo».

Hamarøy positiv

Skilt langs E6

– Tysfjord er i en veldig vanskelig situasjon. Det er den kommunen som er dårligst stilt i hele Nordland fylke, sier Robert Isaksen.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Det blir ikke bare, bare. I utgangspunktet skal en kommune gå i balanse ved en sammenslåing. Vi må regne på hva en omstilling vil koste, og vil nok trenge hjelp i dette arbeidet, sier Sandnes, som tar sikte på å gjøre et vedtak i saken før jul.

John Gunnar Skogvold (SV) håper på en ny storkommune i Nord-Salten bestående av Steigen, Hamarøy og Tysfjord.

Jeg tror ikke den allerede dårlige kommuneøkonomien vil bli bedre ved å dele befolkningen. Jeg frykter vi bli en utkant hvor lokale arbeidsplasser innen kommunale tjenester vil forsvinne, sier ham.

Kommuner registrert i ROBEK:

Fylke

Kommuner

Østfold

Halden

Hobøl

Hedmark

Åsnes

Oppland

Vestre Toten

Buskerud

Nedre Eiker

Ringerike

Vestfold

Tønsberg

Svelvik

Telemark

Sauherad

Rogaland

Haugesund

Hordaland

Stord

Osterøy

Sogn og fjordane

Vik

Årdal

Askvoll

Bremanger

Selje

Møre og Romsdal

Ålesund

Hareid

Stranda

Sykkylven

Fræna

Sør-Trøndelag

Bjugn

Roan

Røros

Holtålen

Nord-Trøndelag

Leksvik

Nordland

Hattfjeldal

Hemnes

Saltdal

Hamarøy

Tysfjord

Ballangen

Flakstad

Vestvågøy

Moskenes

Troms

Torsken

Lenvik

Storfjord

Nordreisa

Finnmark

Kautokeino

Porsanger

Karasjok

Gamvik