NRK Meny
Normal

Kommunene låner penger som aldri før

Norske kommuner har rekordmye i gjeld. Og kommunene i Nordland ligger over landsgjennomsnittet. For Bodø kommune blir gjelden enda større når kulturkvartalet bygges.

Kulturkvartalet

MODELL: FrP-politiker Tom Cato Karlsen studerer modellen av kulturkvartalet, et prosjekt som vil gi kommunen ytterligere 240 millioner kroner i gjeld.

Foto: Hilde Mangset Lorentsen / NRK

FrP-politiker i Bodø Kommune, Tom Cato Karlsen, får presentert modellen av Bodøs nye kulturkvartal, et prosjekt som vil gi kommunen ytterligere 240 millioner kroner i gjeld. Det mener Karlsen kommunen ikke har råd til.

- Nå er allerede Bodø i en situasjon med alfor mye gjeld og når vi da må låne penger og bruke opp alt vi har på fond for å realisere dette, så mener vi det er veldig lite framsynt.

Tom Cato Karlsen

- IKKE RÅD: Tom Cato Karlsen mener kommunen ikke har råd til et nytt kulturkvartal.

Foto: Hilde Mangset Lorentsen / NRK
Stadig mer gjeld

Bodø er blant kommunene som har pådratt seg stadig mer gjeld i løpet av de siste årene. Til sammen skylder norske kommuner nå 214 milliarder kroner. Hvis renta stiger, kan det gi konsekvenser for sykehjem, veibygging og skoler.

- Dette er innbyggernes penger som er betalt i skatt både til stat og kommune og de pengene skal vi forvalte på en fornuftig måte.

En av de som har fått erfare hvordan det er å slite med stor gjeld, er Terra-kommunen Hemnes. Her tredoblet gjelden seg på kun fem år.

- Det er klart at jo mer du investerer jo mer gjeld får du, og desto større belastning blir det på drift. Det gjør oss mer sårbar på ikke minst rentenivået, sier ordfører i Hemnes Kjell Ivar Juvik.

- Nødvendig med lån og investeringer

Og Hemnes er ikke alene om å være sårbare økonomisk. I Nordland ligger gjelden over landsgjennomsnittet. Men ordfører og varm tilhenger av kulturkvartalet, Odd Tore Fygle, sier at det er nødvendige med lån og investeringer for at en kommune skal utvikle seg.

- Jeg skulle gjerne hatt penger på bok til å betale alt, men norske kommuner lånefinansierer investeringene vi gjør og det er vi helt nødt til. Så må vi sørge for at vi er i stand til å betale renter og avdrag, sier Fygle.

Stram økonomi

Og om kommunene kan betale ned gjelda, avhenger av hvilke prioriteringer politikerne i kommunen gjør. Kommunenes interesseorganisasjon, KS, ber kommunepoliktikerne om å holde fast ved budsjettene, - noe som kan bli vanskelig når det bare er ett år unna kommunevalg.

Ordfører Fygle kjenner seg igjen i følelsen av å ha mange saker å løse, men for lite penger til rådighet.

- Det er alltid slik at man i kommuneøkonomien føler at det er så mye mer man har lyst til å løse av oppgaver enn pengene strekker til. Det er til tider stramt og det kan bli stramt i årene fremover.