Hopp til innhold

Giske vil satse i nord

- Jeg opplever et voldsomt pågangsmot og engasjement for kultur i Nord-Norge.

Kulturminister Trond Giske

MER TIL NORD: Kulturminister Trond Giske vil blant annet styrke kultursamarbeidet med Russland.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

- Nå skal vi jobbe videre sammen mot en ny kulturstrategi for landsdelen, sier kulturminister Trond Giske.

Styrket internasjonalt samarbeid

Det er Kulturdepartementet som arbeider med strategien for nordområdene, et arbeid som skal være fullført før sommeren 2009. I et møte med ordførere og fylkesrådsledere fra Nord-Norge i Bodø denne uka, fikk Giske mange ideer for hvordan man kan finne gode løsninger.

Blant annet vil han styrke kultursamarbeidet med Russland. Det er fylkesrådsleder i Nordland Odd Eriksen glad for.

- Vi syns det er veldig spennende og bra at kulturministeren nå har tatt tak, og inviterer til samarbeid, sier Eriksen.

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i forrige uke er det satt av 6,5 millioner kroner til etablering av et nordnorsk symfoniorkester. Og nå har kulturministeren signalisert større satsing i nord på kultursamarbeidet med Russland. Det flere spør seg er om dette er nok et plaster på såret etter at OL glapp for Tromsø. Men det avviser Giske.

- Det trengs ikke. Nord-Norge er en frisk og vital landsdel med mange muligheter. Men fortsatt er det slik at det ofte er de største byene som får de største satsingene, og derfor må vi være enda mer bevisst på at kultur skal være for alle, sier Giske.

Mer til landsdelsmusikerne

På møtet i Bodø fikk kulturministeren tilslutning fra samtlige deltakere om at kultursamarbeidet med Russland skal utvikles. Men forutsetningene for et slikt samarbeid er ikke til stede i dag fordi landsdelsmusikerne ikke har fått økt sin støtte fra staten. Her har kulturministeren fortsatt en jobb å gjøre, påpeker fylkesrådsleder i Nordland Odd Eriksen.

- Vi i de tre nordligste fylkene er enige om at vi må få på plass landsdelsmusikerordningen først. Til det trenger vi 10 milloner kroner. Så kan vi satse videre på landsdelssymfonien, sier Eriksen.

Til det sier kulturministeren at regjeringen fortsatt er villig til å satse, også på landsdelsmusikerne i Nord Norge.

- Ja, det er helt sikkert. Vi fortsetter Kulturløftet frem til 2014, og det er noe hele landet skal nyte godt av. Og da er det klart at Nord-Norge skal ha sin rettmessige del, avslutter Trond Giske.