Giske settestatsråd for Berg-Hansen

Næringsminister Trond Giske (Ap) er oppnevnt som settestatsråd for fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) i saker der hun er inhabil.

Trond Giske

SETTESTATSRÅD: Næringsminister Trond Giske.

Foto: NRK

Oppnevnelsen gjelder saker i Fiskeri- og kystdepartementet der Berg-Hansen er inhabil på grunn av henne og familiens eierskap i firmaet Sinkaberg-Hansen AS, eller statsrådens tidligere verv.

Kongen i statsråd oppnevnte Trond Giske som settestatsråd fredag. Giske skal også ta over saker som fiskeriministeren selv ønsker å fratre om hun er nær grensen for inhabilitet.