Sykepleiere lar seg ikke lokke av 50.000 kroner

Helgelands-kommune lokker med 50.000 kroner til den som vil bli sykepleier. Men det er ikke lett å få napp hos sykepleierne.

Video Lokker sykepleiere til Grane

Som mange kommuner i fylket har Grane lenge hatt stor mangel på sykepleiere. Nå føler kommunen seg tvunget til å lokke med 50.000 kroner i stipend for å rekruttere sykepleiere.

På hjemmebesøk

Roger Svartvatn er en av to sykepleiere på jobb i formiddag. Nå er det hjemmebesøk på Trofors. Ivar Haugaløkken er godt fornøyd med hjelpa han får, men merker at sykepleierne er mangelvare.

– De er gode å ha. Men jeg tror nok de har det travelt, i blant ser det sånn ut.

Sykepleierne i Grane kommune har merket godt at flere sykepleier-stillinger har stått ledig i månedsvis.

– Man må jo gjøre det man må gjøre, resten får vente. Det er bare reine sykepleieroppgaver vi får tid til å gjøre, sier sykepleier Roger Svartvatn.

Mangler fire sykepleiere

Karin Ingebrigtsen, pleie - og omsorgssjef i Grane

Karin Ingebrigtsen, pleie - og omsorgssjef i Grane.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

På lederseminaret for pleie- og omsorgstjenesten i nabokommunene Grane, Vefsn og Hattfjelldal diskuteres problemet med å få tak i sykepleiere. Det er Grane kommune som har mest prekær sykepleiermangel.

– Av 10 årsverk for sykepleiere i kommunen så mangler vi 4 personer. Vi har prøvd utlysninger uten å få søkere. Også prøver vi nå med et rekrutteringstiltak som gir nye sykepleiere 50 tusen kroner dersom de binder seg til å jobbe to år i Grane, sier pleie- og omsorgssjef i Grane, Karin Ingebrigtsen.

– Fint lokkemiddel

Det bor vel 1400 mennesker i Grane. Mange av dem bor her på Trofors, men arealmessig er det en stor kommune. De mest pleietrengende bor på sykehjemmet. Sykepleieren på jobb i dag synes det er bra at kommunen prøver å lokke nye sykepleiere hit med en pengesum.

– Ja, det er jo et fint middel å lokke dem med. Jeg ville ha søkt dersom jeg hadde hatt mulighet, sier sykepleier Svenn Ivar Simskar.

Det er en variert jobb å være sykepleier i Grane, og de får 10 års ansiennitet med det samme de begynner. Likevel har det vært vanskelig å rekruttere nye sykepleiere.

Roger Svartvatn, sykepleier Grane

VIL HA FLERE SLIKE: Sykepleier Roger Svartvatn er på hjemmebesøk i Grane. Han er en av to sykepleiere som er på jobb denne dagen. Kommunen har ti sykepleierstillinger, fire av dem er ubesatte.

Få ledige på markedet

Lederne i nabokommunene på Helgeland diskuterer felles problemer. Men så langt er det bare Grane som prøver seg på å lokke sykepleiere med et større pengebeløp.

– Det er ikke mange sykepleiere som går ledige ute på markedet. Og særlig når det er vikariater så er det veldig problematisk. Det tror jeg gjelder de fleste kommuner, i alle fall småkommunene, sier pleie- og omsorgssjef Karin Ingebrigtsen.

Har tre søkere

Det er nå tre søkere på sykepleierstillinger i Grane kommune. Nå håper Ingebrigtsen at noen av dem vil ta jobb i kommunen. Det er andre gang to sykepleierstillinger utlyses, og søknadsfristen gikk ut sist uke.

Grane kommune lokker også med at de som vil bygge hus i kommunen kan konkurrere om 250.000 kroner i støtte. Og hvis de bygger med utleiemulighet kan de få 350.000.

– Foreløpig vet vi ikke om vi lykkes. Jeg spurte en søker fra Ålesund om det var de 50 tusen som gjorde at hun ble interessert i Grane. Det svarte ho ja til. Men da hun fikk jobben tok hun den ikke likevel, forteller Ingebrigtsen.

Les på kommunens hjemmeside om tiltak for å få flere sykepleiere: Bolysttilskudd i Grane