Gir millioner til oppbevaring av levende torsk

Fiskeminister Elisabeth Aspaker ønsker å åpne for muligheten til å spise fersk torsk hele året. Nå vil ministeren satse på levendelagring av torsk.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker bevilger millionbeløp til prosjekter som kan heve kompetansen på levendelagring av torsk.

Foto: Mads Nygård / NRK

I 2014 lanserte regjeringen en strategi for levendelagring av fisk. I tråd med denne strategien har regelverket for levendelagring blitt forenklet, og trådte i kraft 1. januar 2015.

– Vi spiser mer torsk enn noensinne. Fiskehotell kan bidra til at vi får fersk fisk hele året, sier Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

Forlenger sesongen

Levendelagring av torsk innebærer at fisk tas opp og lagres levende i et merdeanlegg inntil den slaktes og selges.

– Ved å strekke sesongen kan vi sørge for en jevn levering av fersk torsk hele året, til høy kvalitet, sier Aspaker.

Ifølge Nærings- og Fiskeridepartementet spiser vi stadig mer fersk torsk. Eksporttallene som Sjømatrådet presenterte 3. juli viser at eksporten av fersk torsk økte med 240 millioner kroner, eller nesten 25 prosent, til en total eksportverdi på 1,4 milliarder kroner i første halvår.

Gir millionbeløp til prosjekt

Torsk hos fiskeeksperten

Etterspørselen etter fersk torsk øker. Nå vil Fiskeriministeren at vi skal bli flinkere på levendelagring av torsk.

Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

– Vi vil nå bruke to millioner kroner til prosjekter som kan heve kompetansen på levendelagring av torsk, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Midlene bevilges som en del av en strategi for å heve kompetansen hos fiskere og fiskemottak på slike fiskehotell, som skal lagre levende torsk.

– Dette bidrar til å øke verdiskaping i torskesektoren. Disse pengene vil bidra til at vi kan komme enda lenger på dette området, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.