Hopp til innhold

Gir ikke opp etter brevtabbe som kostet dem milliardkontrakt

Milliardkontrakten med Statens vegvesen på E6 glapp fordi entreprenørselskapet Hæhre leverte anbudet på feil adresse. De tok saken til retten, men staten vant. Nå anker de dommen.

Hæhre bygger ny E6 på Helgeland

En konvolutt levert i feil by og påfølgende rettssak gjør at Statens vegvesen ikke vet når arbeidet med ny E6 sør på Helgeland kan starte opp.

Foto: Rune Breimo

– Vi har i dag bestemt oss for å sende inn en anke, sier en ordknapp daglig leder Knut Harstad i Hæhre.

Han ønsker ikke å kommentere hva som ligger bak avgjørelsen.

– Vi vil ikke prosedere saken i media og lar det være opp til retten å avgjøre saken.

Knut Harstad

– Vi har i dag bestemt oss for å sende inn en anke, sier daglig leder Knut Harstad i Hæhre.

Foto: Hæhre Entreprenør AS

Oslo byfogdembete slo i september fast at Statens vegvesen gjorde rett da de avviste Hæhre Entreprenørs anbud i konkurransen om hvem som skulle få oppdraget med veistrekningen sør i Nordland.

Kontrakten har en verdi på to milliarder kroner, men Hæhre ble avvist fordi anbudspapirene ble levert i Mosjøen og ikke i Oslo, som det sto i anbudskriteriene.

Nå har altså Hæhre bestemt seg for å anke dommen, der de ikke bare tapte, men også ble dømt til å betale nær 800.000 kroner i saksomkostninger til staten. Entreprenøren må også ut med en halv million kroner til konkurrenten Skanska, som fikk oppdraget med å bygge E6 Helgeland Sør.

Kontrakten settes på vent

Anken gjør at kontrakten med Skanska blir satt på vent, og veiprosjektet trolig kraftig forsinket.

– Vi registrerer at Hæhre anker. Det er en rettighet de har. Anken vil få konsekvenser for utbyggingen av Helgeland Sør. Statens vegvesen må få klarhet i hva slags tidsløp vi kan forvente oss. Slik situasjonen er nå vil vi ikke inngå kontrakt med andre om utbygging, sier regionveisjef Torbjørn Naimak til NRK.

Blir forsinket

Som NRK tidligere har fortalt, gikk Hæhre selv ut med sine egne tall etter at de ble avvist i anbudskonkurransen. Tallene viser at anbudet deres var over 300 millioner kroner billigere enn konkurrentene.

Byggestart for veiprosjektet skulle egentlig være denne høsten, men nå vet ikke Vegvesenet når arbeidet kan settes i gang. Regionvegsjef Torbjørn Naimak vet heller ikke hvilke økonomiske konsekvenser en forsinket oppstart av arbeidet får.

– Dette er også et spørsmål vil må jobbe med framover, sier han.

Reglene endres fra 2018

Statens vegvesen. Mosjøen trafikkstasjon

Tilbudet fra entreprenørselskapet Hæhre AS ble levert her i skranken på trafikkstasjonen i Mosjøen. Ifølge anbudskriteriene skulle konvolutten leveres hos Vegdirektoratet i Oslo.

Statens vegvesen har tidligere uttalt at de helst skulle vært saken foruten, men den får foreløpig ingen umiddelbare konsekvenser for reglene i deres anbudskonkurranser.

I fremtiden blir det derimot ikke mulig å levere anbud til Statens vegvesen på feil postadresse.

– Fra 2018 og utover vil vi gå over til elektronisk mottak av anbud. Da vil for eksempel dette med innleveringssted og slike ting få mindre betydning, sier Naimak.

Utbygging av E6 på Helgeland

Kontraktsområdet for E6 Helgeland sør strekker seg fra grensen til Nord-Trøndelag og nordover til Osen. En strekning på om lag 13 mil. Byggestart var planlagt denne høsten, mens prosjektet i utgangspunktet skal stå ferdig i løpet av 2020.

Foto: Statens vegvesen