NRK Meny
Normal

Luftforsvaret gir full støtte til Evenes

Luftforsvaret avviser at de mener Evenes ikke er egnet som øvingsplass for de framtidige kampflyene.

kampflybase

KAMPFLY: Forsvarsminister Espen Barth Eide har sagt han at ønsker at ti prosent av all styrkeproduksjon skal skje fra Evenes. Det skal gi et solid fotavtrykk i nord.

Foto: NRK

Generalmajor Finn Kristian Hannestad

Generalmajor Finn Kristian Hannestad

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

I en kommentar fra generalinspektøren for Luftforsvaret, generalmajor Finn Kristian Hannestad de stiller seg bak regjeringens to-baseløsning.

– Vi mener en fremskutt base i nord med Evenes er en god løsning. Det vil vi få til på en god måte med Ørland som hovedbase og Evenes som fremskutt base for beredskapsflyene og ti prosent av treningen som skal gjennomføres med F-35, sier Hannestad til NRK.no

I går fortalte NRK at et i internt dokument advarer Luftforsvarsstaben mot å drive kontinuerlig øvingsaktivitet på Evenes.

Mulig å gjennomføre

Luftforsvaret starter nå arbeid med å finne ut detaljene i planene.

– Så langt er det ingen problemer med å gjennomføre minst ti prosent av treningen i Evenes.

Luftforsvaret har vært med hele veien under prosessen som har ført til anbefalingen som ligger fra regjeringen nå.

– I det arbeidet vi har gjort gjennom det fagmilitære rådet, har vi sett nærmere på alle basene. Alle disse har fordeler og ulemper. Det er noe vi er kjent og fortrolig med. Det gjelder å finne hvor fordelene er større enn ulempene. Vi har kommet fram til gode løsninger i denne saken, sier Hannestad.

Av Evenes sine styrker peker han på blant annet eksisterende infrastruktur, begrensede støykonsekvenser og kostnader. Øvrige alternativer, inkludert Bodø, har totalt sett større ulemper knyttet ved seg enn den anbefalte løsningen på Evenes, ifølge Hannestad.

Advarte mot å øve med jagerfly fra Evenes

I et hemmeligstemplet brev som NRK har fått tilgang til advares det sterkt mot å drive med kontinuerlig øvingsaktivitet på Evenes, noe man ifølge Luftforsvarets fagfolk vil trenge minst ti permanente stasjonerte jagerfly for å klare.

Brevet er ført i pennen av Oberst Inge Kampenes ved Luftforssvarstaben, og er et internt tilsvar på Forsvarsdepartementets plan om framskutt base på Evenes.

Det advares sterkt mot en slik betydelig permanent tilstedeværelse ved den framskutte basen. Dette vil være særdeles kostnadsdrivende og vil i praksis innebære en tobase-løsning.

Oberst Inge Kampenes

Forsvarsminister Espen Barth Eide har sagt han at ønsker at ti prosent av all styrkeproduksjon skal skje fra Evenes. Det skal gi et solid fotavtrykk i nord.

Blir holdt for narr

Dette får forsvarspolitisk talsmann i Frp til å reagere.

– Regjeringen holder folk for narr, når den lover at ti prosent av all trening med Norges nye kampfly skal skje i nord, sier Jan Arild Ellingsen.