Gigantsiloer i Narvik

Det har tatt en million arbeidstimer å bygge det som trolig er det eneste av sitt slag i verden. Vi snakker om LKABs nye malmlager som er sprengt ned i fjellet midt i Narvik sentrum.

Bjørnar Bendiksen

Prosjektleder Bjørnar Bendiksen løfter av lokket på en av de 60 meter dype siloene.

Foto: Mona Gingstad / NRK

Etter fire års anleggsarbeid er elleve gigantiske siloer klar til bruk.

Malmsiloer i Narvik

Slik ser siloen ut. Malmtoget kjører over og slipper lasta ned i de 60 meter dype beholderne.

Foto: Mona Gingstad / NRK

I en lang lossehall ligger elleve store luker på rekke og rad. Dette er åpningene til fjellsiloene til LKAB i Narvik. Her skal malmtogene kjøre inn og tømme sine lass. Siloene er sprengt ned i fjellet og er 60 meter dype.

Mer effektiv lossing av malm

I en fjelltunnell under siloene går et digert transportbånd som skal frakte malmproduktene fra siloene og ut til båtutlasteren.

– Vi forventer å få en mye bedre håndteringssituasjon av malmprodukter fra tog til båt i fremtida. En rensligere og enklere prosess som er langt mindre kostnadskrevende enn i dag. Blant annet går bemanninga kraftig ned for å drifte anlegget. LKAB reduserer sikkert med 100 mann i fremtida og det er jo en kjempegevinst økonomisk, sier prosjektsjef Bjørnar Bendiksen.

Første salve gikk av 23.januar 2006 og anleggsarbeidet er akkurat avsluttet. Anleggsjobben på nesten fire år har kostet 1,5 milliarder kroner.

Enestående siloer

På det meste har 260 personer jobbet på anlegget. Det har vært arbeidere fra Sverige, Finland, Estland, Polen og mange andre land i Europa. Det hele har vært et nybrottsarbeid, for SILA er en verdensunik løsning.

– Jeg er veldig stolt av prosjektet og det tror jeg kan snakke for alle som har jobbet her. Noe tilsvarende har neppe vært bygd noen sted i verden. At vi har fått det så godt til under rimelig greie tidsfrister, er godt jobba. Det er nærmest som å bygge en prototype, så det har vært utrolig mange utfordringer å løse underveis. Det har vært tekniske problemer som må ha blitt løst hver dag. Stort sett hele anlegget har vært nybrottsarbeid, sier Bendiksen.

Transportlinje for malm

Slik ser anlegget fra utsiden. Dette er transportlinjene for malmen som kommer med tog fra Kiruna til Narvik

Foto: Mona Gingstad / NRK

Å sprenge ned fjellsiloene midt i Narvik sentrum har vært en utfordring både for LKAB og naboene.

– Nærmeste hus ligger 50 meter fra anlegget. Når vi sprenger ut en silo med 100.000 kubikkmeter, så er det klart det rister og smeller. Jeg må rette en stor takk til naboene for at de har vært så tålmodig under byggeprosessen, sier Bendiksen.

Til det bedre for industri og folk

Men gevinsten for befolkningen er at SILA skal bidra til mindre utslipp av støv, sier Bendiksen.

– Hittil har vi operert med åpne lager.Med SILA får vi helt tette lager, så vi håper at støvproblematikken som har vært mye diskutert og kritisert, blir mye bedre i fremtida.