Mer til kollektivtransport

Sv-politikeren fra Narvik vil satse mer på miljøvennlig transport de neste fire årene.

Geir-Ketil Hansen

Geir-Ketil Hansen har bred politisk erfaring etter mange år i lokal- og rikspolitikken. Nå vil han ta fire nye år på Stortinget.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Geir-Ketil Hansen er allerede inne på Stortinget. Det var Åsa Elvik som ble valgt inn for Nordland Sv ved forrige valg, men etter at hun ble hentet til statssekretærjobb i regjeringen, rykket vararepresentanten inn som fast stortingsrepresentant.

Styrking av samferdsel

Geir-Ketil Hansen fra Narvik er langt fra noen debutant i stortingssalen. I perioden 2001-2005 ble han valgt inn som Nordlands Sv-mann på tinget.

I denne perioden var han også andre nestleder i Samferdselskomiteen på Stortinget. Og samferdsel er han fremdeles opptatt av.

– Nordland er et fylke som krever gode løsninger på de fleste transportsektorene, vei, jernbane, hurtigbåt og luftfart. Jeg ønsker å få utbedret de store flaskehalsene langs E6, spesielt gjennom Dunderlandsdalen. Og gjennomføring av Saltenpakken (som innebærer en storstilt utbygging av veinettet rundt fylkeshovedstaden. red.anm). Også Hålogalandsbrua vil jeg prioritere. Innenfor jernbane er det et mål å øke kapasiteten på Ofotbanen og Nordlkandsbanen, sier Geir-Ketil Hansen til NRK.

Han trekker også frem en renere kollektivtransport for Fylkeshovedstaden. Bodø har de største miljøproblemene knyttet til trafikk i byen. Hansens mål er at den skal bli renere, og at byen kommer med i den såkalte belønningsordninga. Den ordninga belønner byer som viser satsing på renere transport i bymiljøet.

Distrikt og miljø i Nordland

Geir-Ketil Hansen kommer fra malmbyen Narvik. Han startet sin politiske karriere i bystyret i 1979. Siden da har han vært en aktiv Sv-politiker. Svs miljøprofil var i sin tid avgjørende for at han valgte nettopp Sv.

Distriktspolitikken er et viktig satsingsområde for Hansen. Men ikke all satsing som enkelte ønsker, vil han ha noe av. Dette gjelder spesielt olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Den viktigste kampsaken bli å beholde Lofoten og Vesterålen oljefritt.

– Jeg går inn for at disse områdene skal vernes. Det er de mest sårbare områdene utenfor norskekysten som har umåtelig stor betydning for de norske fiskeriene, sier Sv-representanten.

Det er politisk drakamp om områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Sv er klar motstander av all petroleumsvirksomhet, mens storebror i regjeringa, Ap, vil vente med å mene noe til etter at konsekvensutredninga er klar.

Potensialet for utvikling av Nordland er mangfoldig, mener Hansen, og han ønsker å utnytte det som allerede er innenfor fylket.

– Jeg vil at Nordland og Nord-Norge skal bli nasjonalt ledende på forskning og utvikling av en industri og et næringsliv som skape nye arbeidsplasser innenfor miljø og fornybar energi.

Send epost til Geir-Ketil Hansen

Sv`s nettsider