Hopp til innhold

Frykter gaupe på øy: – Bør flyttes tilbake dit de hører hjemme

Flere bønder melder om tap av lam på Meløya i Nordland. Nå har de sett seg nødt til å ta inn dyrene i frykt for gaupa.

Kristian Tvenning (t.v) følger nøye med når Magne Kristoffersen fra Statens Naturoppsyn undersøker det døde lammet. Foto: Eirik Holdaldd

Sauebonde Kristian Tvenning og Magne Kristoffersen fra Statens Naturoppsyn undersøker et dødt lam på Meløya.

Foto: EIRIK HOLDAL / KULINGEN

Kristian Tvenning har vært sauebonde i ei årrekke.

Med store arealer og ei trygg plassering på ei øy drøye fem kilometer ute i havgapet, har det vært midt i blinken å drive med sau.

Helt frem til nå.

– Det er klart det er trist. Det er jo dyrene dine. Det er uakseptabelt å ha dyrehold på denne måten. Så mye penger og arbeid som er investert, så skal det bli slik.

Ifølge avisa Kulingen har befolkningen på øya observert gaupe flere ganger. Det skal også være observert gaupeunger i området.

Flere melder om tap av lam. Siden sommeren har dyra vært urolige, de vil ikke lenger være på sommerbeite oppe i fjellet.

– Nå har vi kommet i den situasjonen at dyrene blir spist levende. Det er bare én utvei dessverre.

Tidligere i høst var det få som trodde at det var gaupe på øya. Det var helt frem til Tor Einar Pettersen filmet ei voksen gaupe i veikanten.

Ute i havgapet har de vært skånet fra rovdyrene. Heller ikke havørna har ifølge bonden vist noe appetitt for de ullkledde dyrene.

– Hvor mange individ det er, vet vi ikke sikkert. Det er gjort observasjoner av gaupe flere steder. Hvorvidt det er andre rovdyr som ferdes her, vet vi ikke, sier bonden.

Må slakte halve saueflokken

«Hvitsauen» har plass i fjøset for vinteren, men for villsauen ser det verre ut.

– Vi har måttet hente dem inn fra beite. Vi har både hvitsau og villsau, de kan ikke være ute lenger, sier Tvenning.

Hvitsauen har fast plass inne i fjøset på vinteren, men villsauene? De har bonden sett seg nødt til å avlive.

Kristian Tvenning

Kristian Tvenning er bekymret for hva som vil skje til våren.

Foto: Kristian Martin Tvenning

Halvparten av inntekten forsvinner jo. Når vi må kvitte oss med villsauen får det konsekvenser. Vi kan jo ikke drive med oppdrett av levende gaupemat. Det går ikke. Det er helt uaktuelt.

Vanskelig å slå fast at gaupa står bak

Statens Naturoppsyn (SNO) har vært ute for å undersøke kadavre av dyrene. Problemet er ifølge bøndene at dyrene er så oppspiste at det er umulig å slå fast at gaupa står bak.

– De skisserte ikke noe løsning da de var her med oss. Kriteriene de opererer med er nesten umulig å oppfylle. Når lammet er spist opp kan de ikke få noe sikker identifikasjon, sier sauebonden.

Tvenning mener SNO er opptatte av sikker dokumentasjon på hvilket rovdyr som står bak.

Erstatning er også nevnt, men det er ikke godt nok.

– Vi er ikke primært interessert i det, vi vil ha dyrene våre ute på beite. Vi mener at rovdyrene som ikke hører hjemme her, bør flyttes tilbake dit de hører hjemme.

Tvenning og resten av bønnene frykter nå for hva som skjer til våren, om det fortsatt er gaupe på øya, om den har fått sultne valper i løpet av vinteren.

– Det er en vanskelig situasjon. Rett og slett.

Statens Naturoppsyn: – Utelukker ikke gaupe

Geir Heggmo er fagansvarlig for skadedokumentasjon i Statens Naturoppsyn.

Han sier at de ikke kan bekrefte hvorvidt det er gaupa som står bak.

Geir Heggmo i SNO

Seniorrådgiver Geir Heggmo i SNO sier kadaveret er for gammelt til å sikkert kunne dokumentere dødsårsaken. Likevel utelukker de ikke at gaupa er synderen.

Foto: Ola Helness / NRK

– Vi har hatt en rovviltkontakt som har vært ute og sett på et av kadavrene. Begge kadavrene er for gamle til å si sikkert hva som er dødsårsaken, men vi kan ikke utelukke at det er rovdyr, sier han.

Oppgaven til SNO er blant annet å dokumentere mulig årsak i slike tilfeller. Eventuelle tiltak og forvaltning av rovdyrene er Fylkesmannens bord.

– Det er viktig at vi får beskjed før kadaveret blir for gammelt. Vi oppfordrer til å være rask ute og gi beskjed når det dukker opp kadavre, sier han til NRK.

Det finnes både kongeørn og gaupe i området. Bøndene selv mener at sauene så langt har levd i fred for ørna og mener gaupa er synderen.

Hvis det ikke er gaupe, hva kan det skyldes ellers?

– Det er akkurat derfor vi markerer kadavrene som ukjent/usikker. Når vi merker dyr med ukjent/usikker, er det fordi vi ikke kan si sikkert hva det skyldes. Vi utelukker ingen ting.

Fylkesmannen: – Følger saken tett

Seniorrådgiver Øyvind Skogstad hos Fylkesmannen i Nordland sier de er koblet inn i saken og samarbeider med SNO.

Øyvind Skogstad

Seniorrådgiver Øyvind Skogstad sier de kjenner til situasjonen på Meløya og at de følger saken tett.

Foto: Privat

– Når det nesten er bare beinrester er at det er tilnærmet umulig å si hva som er årsaken. Vi vet at rovdyr tar sau, men vi vet også at sau dør av andre årsaker i utmark, sier han.

Skogstad sier de ikke vet om gaupa fortsatt er på øya og eventuelt hvor mange individ det er snakk om.

Han sier at det kan bli aktuelt med kvotejakt på gaupe dersom de får gjennomslag for sitt innspill til Miljødirektoratet.

– Når vi får sporsnø blir det lettere å sikre kunnskap om hvorvidt gaupa er der ute. Vi vil følge situasjonen utover høsten og vinteren. Da vil man ville kunne vurdere mer om hva man skal gjøre.

Han viser til fristen om å søke erstatning den 1. november. Han oppfordrer sauebøndene til å sende inn søknad.

– Det andre er hva man gjør hvis gaupa fortsatt er der ute for fremtidige skader. Vi følger situasjonen utover høsten og vinteren.

Foto: Tor Pettersen

SE VIDEO: Her i veikanten langs øya Meløya filmet Tor Pettersen rovdyret.