Hopp til innhold

Gaupa har status som sterkt truet på rødlista – får likevel skyte 54 gauper

For sjuende år på rad ligger den norske gaupebestanden under det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper. – Hard jakt har halvert bestanden de siste 10 årene, mener Naturvernforbundet.

Gaupe på langedrag

INGEN JAKT I NORD: Gaupebestanden i Nord-Norge har ligget under bestandsmålet. Miljødirektoratet har derfor funnet at det ikke er riktig å åpne for kvotejakt i vinter.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ifølge Rovdata ble det i fjor vinter registrert 55 familiegrupper, noe som tilsvarer omlag 323 gauper.

Når kvotejakta på gaupe starter 1. februar kan jegere skyte 54 dyr i fire av landets åtte rovviltregioner. 18 av disse gaupene er hunndyr.

– Selv om vi er under bestandsmålet for gaupe nasjonalt, blir det åpnet for kvotejakt i noen regioner. Kvotene som er satt tar hensyn til at vi ligger under det nasjonale bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en pressemelding.

Her er ståa for gauper i Norge i 2020

Rovviltregioner i Norge

Bestandsmål

Tall på ynglinger 2019

Jaktkvote (hunndyr i parantes)

Region 1: Vestland, Rogaland og tidligere Vest-Agder

0

0

Region 2: Vestfold og Telemark, tidlegare Buskerud og tidlegare Aust-Agder

12

15

20 (6)

Region 3 (tidlegare Oppland)

5

7

9 (3)

Region 4 (Oslo, tidlegare Akershus og tidlegare Østfold)

6

1

0

Region 5 (tidlegare Hedmark)

10

6

Region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag)

12

15,5

25 (9)

Region 7 (Nordland)

10

5,5

0

Region 8 (Troms og Finnmark)

10

5

0

Totalt for Norge

65

55

54

Ifølge seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet er det flere årsaker til at gaupebestanden går ned.

Susanne Hanssen i Miljødirektoratet

IKKE BEKYMRET: Seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet.

Foto: Miljødirektoratet

Kvotejakt er en av årsakene.

– Derfor strammer vi nå grepet i de regionene hvor bestanden er lav, sier Hanssen til NRK.

Et av fylkene hvor det ikke blir kvotejakt på gaupe i år er Nordland.

Her er bestanden så lav at det nå skal legges opp til en forvaltning som bidrar til bestandsvekst og oppnåelse av bestandsmålet.

Jaktlag skjøt gaupe i Beiarn

GAUPEJAKT: Her en gaupe som ble skutt i Beiarn i Nordland. I fjor var Nordland det fylket med størst sauetap til gaupe.

Foto: Jan Steen

– Etter direktoratets vurdering er kvotejakt på gaupe i Nordland i 2020 ikke forenelig med en økt bestandsvekst. Dette er også i tråd med Rovviltnemndas anbefaling.

Men dersom gaupa angriper sau eller rein kan det gis tillatelse til skadefelling av enkeltindivider.

Myndighetene ikke bekymret

Gaupe på jakt etter lam

TAR BEITEDYR: Årsaken til gaupebestanden beskattes, er at rovdyret forårsaker store skader på sau og lam.

Foto: Jostein Hunstad

Gaupa finnes i store deler av Nord-Europa, men tyngdepunktet for bestanden er likevel på den skandinaviske halvøya, det vil si Norge, Sverige og den nordvestre delen av Finland.

I Norge er gaupa oppført som sterkt truet på rødlista til Artsdatabanken.

Men den statusen tar verken nasjonale eller lokale myndigheter stilling til når de bestemmer hvor mange rovdyr som hvert år skal felles.

Både Miljødirektoratet og rovviltnemndene forvalter gaupebestanden etter hva Stortinget har bestemt.

Til tross for at bestanden ligger under nasjonalt bestandsmål for sjuende år på rad, er ikke Miljødirektoratet bekymret.

– Selv om gaupa i enkelte regioner ligger under bestandsmålet, er bestanden nasjonalt sett relativt robust. Likevel er det nettopp fordi man ligger under bestandsmålet i noen områder at vi mener det ikke er grunnlag for kvotejakt her. Målet er å få opp bestanden, sier Susanne Hanssen i Miljødirektoratet.

Naturvernforbundet bekymret

Fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet er bekymret for den norske gaupebestanden.

Arnodd Håpnes

BEKYMRET: – Det drives for hard jakt på gaupe i dag, mener fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Foto: Jo Straube

– Da rødlista ble oppdatert ble gaupa oppjustert fra sårbar til sterkt truet. Det betyr at forskerne vurderer gaupa som mer truet nå enn for fem år siden.

I fjor var kvotejakta satt til 55 dyr, som var en oppgang fra året før da det kunne felles til sammen 38 gauper, som da var det laveste på minst 20 år.

– Gaupa utsettes for ganske hard jakt. Kvotejakt alene har halvert bestanden de siste 10 årene. Spesielt i nord har gaupa fått en alvorlig knekk.

Han mener det blir feil å tillate kvotejakt i regioner hvor gaupa er på bestandsmålet.

– Disse regionene har en viktig rolle for å bidra til å øke antall gauper i naboregioner med få dyr.

Håpnes roser rovviltnemnda i Nordland, som selv foreslo jaktstans i år.

Dette til tross for at Nordland er det fylket i landet med størst husdyrtap – til nettopp gaupa.

Tallet på erstatninger der gaupe er oppført som tapsårsak økte til 3364 dyr i fjor.

– Rovviltnemnda har gjort et klokt vedtak. Samtidig er bestanden så svak her at jaktstopp er det eneste gangbare, sier han.

Gaupe tar rev i Narvik

VILTKAMERA: Denne gaupa ble fanget på viltkamera i Narvik med en rev i kjeften.

Foto: Viltkameraet i Narvik / Scandlynx