Hopp til innhold

Ordfører krever smalere gangsti: – Noe er galt når sykkelstien er like bred som bilveien

Ordfører i Hadsel mener det har blitt for komplisert og dyrt å bygge gang- og sykkelsti. Han mener kravene er for strenge og ikke tilpasset grisgrendte strøk. Nå skal det behandles av Stortinget.

Gang og sykkelvei på Leknes i Lofoten

BRED SYKKELVEI: Hvor bred trenger egentlig en gang- og sykkelsti på bygda å være? Det ønsker ordføreren i Hadsel debatt om. Her fra Leknes i Lofoten.

Foto: John Inge Johansen / NRK

I Hadsel i Vesterålen har det i flere år vært planlagt en ny gang- og sykkelsti for innbyggerne.

Men det har ikke vært helt enkelt. For hvor bred trenger egentlig en gang- og sykkelsti på bygda å være?

Ordfører Kurt Eirik Jensen (Sp) mener veistandarden som i dag legges til grunn er altfor kravstor. Da blir det både dyrt og komplisert, mener Jensen.

– I dag skal det graves ned til fjellgrunn og legges lag på lag med «ditt og datt» av stein. Det blir veldig dyrt. Vi får fryktelig lite for de pengene.

Han sier tanken slo han da han kjørte gjennom Leknes i Lofoten, en plass med 3500 personer.

Kurt Eirik Jenssen.

Hadsel-ordfører Kurt Eirik Jensen.

Foto: Robin Jensen / Deadline Media

– Der er det en fantastisk fin gang og sykkelsti. Alle ære til de for det, men når sykkelstien er nesten like bred som hovedveien, er det noe som er galt.

Han sier at han hadde forstått bredden hvis det hadde vært i et mer folkerikt område.

– Men jeg så bare én person på flere kilometer. Det kan selvsagt ha vært tilfeldig, men dette var i åttetida på en hverdag, et tidspunkt man skulle tro barn og vokse var på vei til skole og jobb.

Behandles av Stortinget

Leknes

– Når sykkelstien er nesten like bred som hovedveien, er det noe som er galt, mener Hadsel-ordfører Kurt Eirik Jensen.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Strekningen det er snakk om i Hadsel går mellom Søndre og Hadsel, samt Gulstad og Steilo. Det er områder som ikke er spesielt tett befolket og med lite bebyggelse i nærheten.

– Jeg ønsker en dispensjasjonsordning for kommunene, slik at man kan bygge gang- og sykkelstier med tanke på lokale forhold. I dag er det én standard. Jeg er opptatt av at vi nasjonalt skal få bygd mest mulig gang og sykkelsti for de pengene vi får til rådighet. I dag er det jo en krig over mange, mange år for få bygd en liten bit.

Stortinget skal i mars behandle et forslag fra Senterpartiet, der det åpnes for mer fleksibilitet når gang- og sykkelstier skal bygges.

I dag er det krav om minimumsbredde på 2,5 meter for en gang- og sykkelsti.

Det var Vesterålen Online som først omtalte representantforslaget, som blant andre Siv Mossleth står bak.

Gang og sykkelevei på Leknes

Senterpartiet ønsker en dispensasjonsordning som gjør det enklere for kommunen å fravike kravene på bredden på sykkelstiene.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Jeg har fått innspill fra flere ordførere på dette, og andre lokalpolitikere. Målet mitt er å få bygd flere gangveier og tryggere trafikk, sier stortingsrepresentanten.

Senterpartiet ønsker en dispensasjonsordning som gjør det enklere for kommunen å fravike kravene. I dag er det veieieren som kan søke om dispensasjon. Sp mener at Vegvesenets veinormaler er for lite fleksible, og ikke tar nok hensyn til ulike utfordringer rundt i landet.

Siv Mossleth

Flere som går og sykler er også bra for klima og folkehelsa, sier Siv Mossleth fra Senterpartiet.

Foto: Maria E. Trondsen / Saltenposten

– Blant annet varierer trafikkmengden mye. For mange kommuner og fylkeskommuner kan det bli dyrt dersom man skal følge veinormalene. Totalt sett fører alt dette til at det blir bygd mindre gang- og sykkelvei. Og det kan igjen hindre bygging av boligfelt.

– Tar høyde for trafikkmengde

Randi Harnes, direktør i avdeling for vegutforming i Statens Vegvesen, sier det er flere hensyn som tas i utformingen.

– Kravene i håndbøkene er satt ut fra hva man gjennom forskning og erfaring har kommet frem til som optimalt for ulike veger ut fra hensyn til kostnader, sikkerhet, fremkommelighet og miljø.

Ifølge Harnes kan det i enkelte tilfeller være lokale forutsetninger som gjør at normalløsningen bør unngås.

– I de fleste tilfeller vil imidlertid en smal gang- og sykkelveg med redusert materialkvalitet ha en kortere levetid. Totalt sett kan dermed eventuelt innsparte anleggskostnader ved å bygge smalere veg med lavere materialkvalitet etter noe tid føre til kostnadsøkninger som følge av økte drift- og vedlikeholdskostnader og forkortet levetid.

– Alle vegeiere har myndighet til å fravike normalens krav på sitt vegnett, sier Harnes.