De store fergefylkene går sammen for å bedre fergetilbudet

De store fergefylkene inngår, sammen med KS, et samarbeid. Målet er å få ned billettprisene og bedre tilbudet på ferge.

Klokken 11 var det en pressekonferanse om bedre finansiering av fergetilbudet langs kysten. Du kan se den i reprise her.

Det ble et ramaskrik uten like flere steder langs kysten da billettprisene på ferge økte ved nyttår.

I Nordland var økningen enkelte steder på rundt 40 prosent. Det gjorde at familien Gleinsvåg fra Dønna vurderte å flytte.

Nå går flere fylker sammen. Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Vestland samt KS vil jobbe for å få en bedre finansiering av fergetilbudet langs kysten.

Klokka 11 i dag ble det holdt en pressekonferanse i Oslo hvor samarbeidet ble presentert.

Én årsak til at prisene har gått opp, er satsinga på mer miljøvennlige ferger.

Det koster, påpekte flere fylkesordførere under pressekonferansen.

– Vi har ikke turt å satse på elektrifisering av fergene. Vi er livredde for å legge kostnadene over på innbyggerne og næringslivet i vår region, sa Bjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder for Troms og Finnmark.

Tomas Norvoll (Ap), fylkesrådsleder i Nordland, påpekte at miljøsatsinga er viktig. Han viste til hvordan fergene i dag bruker fire millioner tonn diesel.

– Vi må bli bedre og vi må modernisere. Vi skal gjøre vår del av jobben, men vi klarer ikke opprettholde et forsvarlig fergetilbud langs kysten uten økte overføringer fra staten.

– Vi beregner en merkostnad på 200 millioner kroner i overgangen til utslippsfrie ferger.

De store fergefylkene inngår, sammen med KS, et samarbeid. Målet er å få ned billettprisene og bedre tilbudet på ferge.

Per Vidar Kjølmoen, fylkesvaraordfører Møre og Romsdal (til venstre). Her sammen med Bent-Joacim Bentzen (Sp), fylkesråd for samferdsel i Nordland.

Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

Tove-Lise Torve, fylkesordfører for Møre og Romsdal, frykter ytterligere kutt i tjenester til om det ikke kommer friske midler.

Hun viste til en familie som nå må ut med inntil 120 000 kroner i pendlerutgifter nå.

– Mer enn huslånet! Det er en alvorlig situasjon. Her må sentrale myndigheter bidra.

KS-leder Gunn Marit Helgesen sier transportsektoren er der Norge virkelig kan gi et bidrag med hensyn til kutt i klimagassutslipp.

– Vi får internasjonal anerkjennelse for satsinga på grønne ferger. Men investeringene koster enormt mye. Får ikke fylkene dekket merkostnadene, vil ikke fylkene kunne fortsette å satse på grønn teknologi.

De ønsker dialog med staten for å finne bedre finansieringsordninger.

– Skandaløse priser

Et sted hvor folk har protestert kraftig, er i Eidsdal i Møre og Romsdal.

Her møter NRK Jonas Duestøl, som sitter på kaia og venter på ferga.

Jonas Duestøl

Jonas Duestøl hadde gjerne sett et enda kraftigere fergeopprør.

Foto: Synnøve Hole / NRK

– Fergene er en del av veinettet. Det er for galt at det skal koste så mye når det egentlig er ei bru. Vi passasjerer har også et ansvar. Vi burde sagt enda kraftigere ifra, mener han.

I samme køen står Nils Grønningsæter og Peder Rønneberg Grønningsæter.

De skylder på politikerne.

– Fergeprisene er skandaløse. Jeg krysser fjorden to ganger per dag og det koster skjorta, selv med laveste takst. Fylkespolitikerne kunne levert inn gratiskortene sine og fått kjent selv på kroppen hvordan dette svir i lommeboka.

– Står sterkt

I mai legges revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen fram.

Målet for den felles fronten er å påvirke sentrale myndigheter, før den tid.

Fylkesordføreren i Møre og Romsdal heter Tove Lise Torve (Ap). Hun mener fergefylkene står sterkere sammen.

– Vi mener regjeringen og Stortinget må ta ansvaret for å sikre et godt nok ferjetilbud ute langs kysten.

Vil være med på det grønne skiftet

Ferge Geiranger

Ferjesambandet Eidsdal – Linge i Møre og Romsdal.

Foto: Synnøve Hole / NRK

Det krever store investeringer å legge om fergene til elferger eller utslippsfrie ferger.

Fylkeskommunene og KS viser spesielt til hvordan investeringene har tært på budsjettene.

– Vi ønsker at fylkene fortsatt skal spille en viktig rolle i det grønne skiftet, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Satte ned prisene

I Nordland tok fylkeskommunen grep og reduserte prisene på vinterrutene, men fastholdt høye sommerpriser.

Det vil Nina Benzen, som er leder i Facebook-aksjonen mot økte fergepriser i Nordland, fortsette å kjempe mot.

Nina Bentzen - en av fire ledere i aksjonsgruppa mot økte fergepriser på facebook.

Nina Bentzen i Lurøy er leder i facebook-aksjonen mot økte fergepriser i Nordland

Foto: privat

– Det er et forferdelig press på kystkommuner, kystfylkene og de som bor langs kysten. Man må hele tiden møte disse utfordringene med prishopp og reduserte tilbud, og det er det som gjør at folk er så sinte.

Samarbeid må til

Kommunenes egen organisasjon har lenge hevdet at det er en skjevhet i fordelingen mellom det regionale og det nasjonale nivået her, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

– Statens egne ferger har økt med 140 prosent, mens for eksempel Møre og Romsdal ble kompensert med 18 prosent i økte kostnader, så det er en betydelig forskjell mellom det regionale og det nasjonale.

Gunn Marit Helgesen

Gunn Marit Helgesen, leder i kommunesektorens organisasjon

Foto: Johnny Syversen / KS

Samferdselsdepartementet opplyser til NRK at de nå går gjennom tallgrunnlaget som viser hvor høye merkostnadene er med nullutslippsfergene.

I øykommunen Lurøy ble de sterkt rammet av prisøkningen ved nyttår, og nå håper de at felles innsats fra flere hold kan gi gode resultater, forteller Nina Bentzen.

– Når alle står i lag så står man mye sterkere enn hvis man kjemper en og en.

Fylkesordfører Jon Askeland i Vestland ønsker en rask avklaring.

Vi i Vestland har valgt dialogsporet. Jeg ser at både Erna Solberg og Knut Arild Hareide i sine uttalelser gir signal som tyder på at vår framgangsmåte har noe for seg. Men også vi trenger en avklaring ganske snart om hvordan det går med pengene i dette slik at vi kan komme oss videre.

Fergepassasjerer Møre og Romsdal

– Ferga burde vært gratis. Det er en del av fylkesveien vår, sier Nils Grønningsæter og Peder Rønnberg Grønningsæter. 

Foto: Synnøve Hole / NRK

Tidligere denne uka var samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) på besøk i Møre og Romsdal for å møte lokalpolitikere og sinte ferjependlere ansikt til ansikt.

De to statsrådene hadde ingen løfter om penger eller noen snarlig løsning å by på.

– Men hvis jeg ikke hadde ment at jeg kunne gjøre noe, hadde jeg nok heller ikke tatt turen i dag, sa Hareide til NTB.