MS «Gamle Salten» blir liggende til kai: – Kassa er bunnskrapt

Selskapet som driver MS «Gamle Salten» har ikke råd til å sende veteranbåten på verksted. – Den økonomiske situasjonen er prekær, sier styreleder Øystein Nystad.

MS Gamle Salten

MS Gamle Salten ligger til kai i Bodø. Her blir den til eierne har funnet penger til å fornye sertifikatene båten trenger for å seile.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I disse dager skulle MS «Gamle Salten» vært i Sandnessjøen for å fornye sine årlige sertifikater. Uten de får den gamle passasjerbåten ikke seile. Men penger til å betale regninga finnes ikke.

– Akkurat nå er kassa bunnskrapt, sier styreleder Øystein Nystad. I tillegg til å fornye sertifikatene, må en kompressor repareres. Tilsammen er det snakk om nærmere en million kroner.

Selskapet fikk nylig 700 000 kroner av Riksantikvaren, men det holder ikke for å gjøre båten sjødyktig. All aktivitet denne sommeren er innstilt.

– Nå handler det først og fremst om å berge økonomien i selskapet, sier Nystad.

Trenger sponsorer og frivillige

MS «Gamle Salten» ble bygd i 1953 og har trafikkert kysten av Nord-Norge. Den var i sin tid flaggskipet til Salten Dampskipsselskap. I 2008 fikk entusiaster skipet til Bodø.

Folkehav foran "MS Lofoten" og "Gamle Salten".

Mange møtte fram for å ta imot den Gamle Salten, da den kom tilbake til Bodø i 2008.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Målet var at båten skulle tilby turer langs kysten og leies ut til større arrangementer.

Ifølge Nystad er det brukt enormt mye penger på å sette i stand båten. I 2013 var beløpet ifølge Avisa Nordland kommet opp i 20 millioner kroner. I fjor høst skrev BodøNu at to av tre ansatte sies opp.

– Arbeidet har vist seg å være svært utfordrende. Samtidig som båten skal tilfredsstille dagen sikkerhetskrav, er båten vernet av Riksantikvaren slik at den gamle skuta skal ivaretas. Da blir det dyrt.

Nå ber styrelederen om hjelp.

– Vi trenger flere sponsorer og folk som er interessert i å delta på dugnad. Skal vi få dette til, må flere folk melde seg til innsats.

Gamle Salten kommer med pilgrimer og biskop fra Sør-Hålogaland til Olavsfestdagene

MS Gamle Salten er en gammel kulturskatt som skal være i drift, sier styreleder Øystein Nystad.

Foto: Jon Rokseth

Skjær i sjøen

Det er ikke bare finanseringen rundt MS "Gamle Salten" som har vært et problem. Båten har hatt flere uheldige turer med grunnstøting og motortrøbbel.

Nystad håper og tror at de klarer å få inn nok penger slik at båten kan sendes på slipp i Sandnessjøen. Til nå har de 11 private investorene i Bodø tatt regninga.

– Vi er nødt til å ha noen langsiktige inntekter. Vi må nå se på andre måter å tjene penger på, sier Nystad.