Ga medisiner til feil person

I midten av juli fikk en mann i Vefsn kommune naboens medisin av en vikar i hjemmesykepleien. Mannen skulle verken ha hjemmesykepeier eller medisiner og ble lagt på intensiven, skriver Helgelendingen.

Vefsn kommune skriver i sin avviksforklaring:

«Pasient har i etterkant vært mye syk. Det er uvisst i hvor stor grad disse diagnosene har tilknytning til den uønskede hendelsen».