Ga fellingstillatelse i går, men enda har ikke jaktlaget kunne rykke ut

Ordfører Rune Berg i Saltdal mener ting må skje raskt, for å unngå ytterligere tap til rovdyr. Men det tar tid å få alle tillatelsene i orden. – Dette blir for dumt, mener Berg.

Rovviltkontakt Geir Arne Bringsli foran jervdrept simle.

Rovviltkontakt Geir Arne Bringsli foran en jervdrept simle.

Foto: Vegar Pedersen, SNO

  • Oppdatert: Saltdal kommune har nå fått dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet landskapsverneområde. De får bruke én snøskuter for å sette ut en jaktbu og til sporing av jerv. Dispensasjonen gjelder til 15. februar.

– Vi hadde håpet å komme i gang med jakta i dag, men venter fremdeles på en tillatelse for å kunne drive jakt i de vernede områdene, sier Berg til NRK.

I helgen ble 15 rein funnet drept på to dager i området ved Viskisfjellet og vest for Lønsdal på Saltfjellet. Ifølge SNO er det sjeldent at så mange dyr blir funnet drept av rovdyr på så kort tid.

Ordføreren forteller om en reindriftsnæring som har lidd under store tap i mange år. Og han mener at når man står overfor så store tap som her, må ting skje rast.

– Omfanget kan være betraktelig større enn det som er funnet. Derfor er det viktig med fortgang, slik at det ikke skjer mer skade.

Ikke i gang med jakten enda

Ordfører Rune Berg

Ordfører Rune Berg i Saltdal (Sp).

Foto: Saltdal kommune

Så langt dette jaktåret er åtte jerv tatt ut i nordlanskommunen.

Totalt beiter 1.500 rein i Saltfjellet reinbeitedistrikt, og Fylkesmannen i Nordland har gitt et lokalt jaktlag tillatelse til skadefelling i områdene Dypen-Viskis-Tjernfjell i Saltdal kommune.

Likevel drøyer det før jegerne kan sette i gang, forteller Rune Berg. Grunnen er at området hvor jakten skal foregå, er del av et vernet område.

– Både fylkesmannen og kommunen har arbeidet raskt. Nå venter vi på en tillatelse fra nasjonalparkstyret, noe som går for sakte, sier han.

Han frykter de ikke kan sette i gang før i morgen.

– Vi har folk som er klare til å gå ut. Men er vi uheldige drøyer det til fredag.

Fylkesmannen vurderer at påvist tapsomfang er ekstraordinært, og at dette må tillegges avgjørende vekt. Videre vurderer vi at framtidig tapspotensiale er betydelig.

Fra fylkesmannens vedtak

Jobber med saken

Seniorrådgiver Øyvind Skogstad ved Fylkesmannen i Nordland forteller at saken prioriteres av saksbehandler med mål om å gi raskt svar, men at han ikke kjenner detaljer rundt prosessen.

Fra saksbehandler får NRK opplyst at en avklaring etter all sannsynlighet kommer i løpet av ettermiddagen eller kvelden.

Når NRK ringer Rune Berg opp igjen i 16-tiden sier han at han er glad for å høre at det kommer en avklaring snart, men at det nok ikke blir aktuelt å gå ut etter at det har blitt mørkt.

Rein drept av jerv på Saltfjellet

Nakkebittet på denne reinsimla viser at den er drept av jerv. Til sammen fant Statens naturoppsyn 15 reinkadavre i Saltfjellområdet i helga.

Foto: Vegar Pedersen, SNO / NRK

– Ideelt sett hadde vi vært i gang allerede. Det blir for dumt at man må vente på andre tillatelser når fylkesmannen har sagt sitt.

– Her burde man prøve å få på plass et opplegg, slik at når fylkesmannen har gitt en fellingstillatelse, så ligger det inne en dispensasjon fra nasjonalparkforvaltinga. Så man slipper å vente. For her er tid essensielt.

Jobber med å finne smidige løsninger

Leder Siv Mossleth ved Rovviltnemnda i Nordland

Leder Siv Mossleth i Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Foto: Privat

Leder Siv Mossleth i Midtre Nordland nasjonalparkstyre forteller at hun tok tak i saken i dag for å få fortgang i prosessen, etter oppfordring fra ordføreren.

Hun sier at de jobber med å finne smidige løsninger, slik at systemet ikke stopper opp slik det har gjort nå.

– Dette diskuterer vi, og vi jobber videre med å finne ut hvordan dette kan løses på en effektiv måte, sier Mossleth, som fremholder at det i denne saken er satt fortgang i prosessen, slik at en avklaring kommer om kort tid.

Jerv spiser på åte

Jerv som spiser på åte i Saltdal.

Foto: Stein Halvorsen