Fylkestopp jubler for Rana-flyplass

– Rapporten fra Luftfartstilsynet om hvor en ny storflyplass på Helgeland kan ligge, fjerner all tvil om hvilket alternativ som er best, mener fylkesråd May Valle (V).

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Luftfartstilsynet fraråder bygging av Helgeland Lufthavn i Vefsn, og mener det kun er er i Rana det vil være mulig å etablere en storflyplass.

Dette gjør arbeidet videre lettere, fastslår Valle.

– Vi har nå fått slått fast at vi har ett alternativ. Det gjør det enklere for oss, og det gjør det lettere for de som har jobbet med to alternativer. At man får en konklusjon som setter et punktum. Og så får man prøve å jobbe ut fra de alternativene man har, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, May Valle.

Det har lenge vært en debatt om hvor en ny storflyplass på Helgeland skulle ligge, og det har stått mellom kandidatene Polarsirkelen lufthavn i Mo i Rana og Helgeland Lufthavn i Vefsn. Mandag kom rapporten fra Luftfartstilsynet som konkluderer med at en flyplass i Rana har de beste vind- og værforhold.

Skuffet Vefsn-ordfører

Vefsnordfører

Ordfører Jann Arne Løvdahl

Foto: Eva Berget / NRK

Ordfører Jann Arne Løvdahl i Vefsn er skuffet over dommen fra Luftfartstilsynet.

Tilsynet mener vind og værforhold gjør det ugunstig å bygge en flyplass i Drevjadalen.

Løvdahl sier han er overrasket over konklusjonen.

– Vi har vel vært klar over at det ikke er uten komplikasjoner man kan bygge flyplass i Elsfjord, men at det ikke skal være mulig og at det er så dårlige forhold, det overrasker meg.

– Ikke et felles alterternativ

Ordføreren mener også at det blir for ti\ungvindt for mange på Helgeland å reise til Rana for å ta fly videre.

– Det som jeg beklager, er at dette var et veldig godt alternativ for en stor del av befolkningen på Helgeland. Det andre alternativet som ser ut til å kunne bli realisert, er ikke noe fellesalternativ. Det å kjøre til Hauan for å ta et Widerøefly til Bodø er en særdeles dårlig løsning for folk i Vefsn iallefall, sier Løvdahl.

Helgeland lufthavn i Elsfjorden

HELGELAND LUFTHAVN I ELSFJORDEN: Luftfartstilsynet vurderer at lokalitetens plassering i Drevjadalen kan være svært utsatt for turbulens og vindskjær. Dette på bakgrunn av rullebanens plassering rett under høye fjell mot nordvest og sørøst.

Foto: Grafikk: Helgeland lufthavn

Politisk behandling

Det er ikke klart når saken om ny storflyplass på Helgeland kan komme opp for fylkestinget, men det blir tidlgist i april.

– Vi har jo hele tiden håpet at vi kan behandle saken på tinget i april, og så informerer vi på førstkommende fylkesting ut fra de opplysningene vi sitter med. Dersom departementet ønsker ei større utredning, og ting som vi ikke er klar over i dag, så kan det jo skje at det blir knapt å få det ferdig til april, sier Valle.