Hopp til innhold

Mener denne grafen fører til massive skolekutt i distriktene

– Nordland har flere hundre millioner kroner på bok, samtidig raserer de flere tilbud i den videregående skolen, sier Beate Bø Nilsen, gruppeleder i Nordland Høyre.

Utvikling årskull sekstenåringer

Årskullene i Nordland blir stadig mindre. Det fører til mindre penger fra staten.

Grafikk: Nordland fylkeskommune

Fylkeskommunen er i inne i en stram periode. De må planlegge Nordlands fremtid med 486 millioner kroner mindre hvert år.

Det har ført til sterkt debatt mellom de politiske fløyene i fylket.

For tiden er fylkesrådet i Nordland, bestående av KrF, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet inne i en sparespiral.

De er nå i gang med å planlegge hvordan pengene skal brukes i løpet av de neste årene.

Det er foreslått kutt i samferdsel, administrasjon og studietilbudet i fylkets videregående skoler.

Årsaken er en økonomi-kabal som skal gå opp med 486 millioner kroner mindre enn de foregående årene. Samtidig har fylkesrådet satt av penger på bok, mener Høyres Beate Bø Nilsen.

– Det svir på alle fronter. I videregående skole må det spares i form av færre tilbud til elevene. Det gjør vondt. skriver SV-politiker Christian Torset i et debattinnlegg.

Christian Torset

UENIG: Gruppeleder i SV, Christian Torset, sparer ikke på kruttet mot Høyre-politikeren Beate Bø Nilsen

Foto: SV

I debattinnlegget retter Torset krass kritikk imot regjeringens tildeling av penger til Nordland.

I forrige uke meldte nemlig NRK at fylkesrådet innstiller å legge ned 29 linjer på fylkes videregående skoler.

Den store synderen er færre innbyggere skal man tro fylkesrådsleder Tomas Norvoll fra Arbeiderpartiet.

Opererer med overskudd

Debatten raser mellom partiene i Nordland. Det er stor takhøyde og temperaturen har blitt gjenspeilet i mediene den siste tiden.

Ifølge gruppeleder og fylkestingsrepresentant, Beate Bø Nilsen, fra Høyre i Nordland opererer fylkesrådet med usanne tall.

Beate Bø Nilsen, Nordland Høyre

MASSE PENGER: Fylkestingsrepresentant og gruppeleder for Høyre Nordland, Beate Bø Nilsen, skjønner ikke prioriteringene til de sittende partiene.

Foto: Høyre

Ifølge Høyre-politikeren er det mer penger og ta av enn det fylkesrådet gir inntrykk av.

– Det hjelper ikke å skylde på regjeringen ved å si at Nordland har fått for lite penger til utdanningssektoren. Nordland har gått med overskudd på rundt 6 prosent, sier Nilsen til NRK.

Feil prioriteringer

Når det gjelder kutt i den videregående skolen mener Nilsen det foregår en rasering av utdanningssektoren.

– De har fått gode penger fra regjeringen og høye skatteinntekter. Det står hundrevis av millioner kroner på bok, mener Nilsen.

Overfor NRK forklarer gruppelederen fra Høyre at hun ønsker andre prioriteringer enn Fylkesrådet.

Trygg økonomi

At det er snakk om en rasering av skoletilbudet i Nordland fylkeskommune er ikke gruppeleder i SV, Christian Torset, enig i.

– Det er ingen politikere som har lyst til å legge ned videregåendetilbud eller kutte i tjenesteproduksjon. Men nå føler vi at vi er nødt til det, sier Torset til NRK.

Hver fylkeskommune er pålagt av å ha penger på bok.

Når det kommer til spørsmål om overskuddet er gruppelederne fra hver sitt parti sterkt uenige med hverandre.

Når Høyre regner budsjett med tøysekalkulator fra morobutikken er det på tide å reagere.

Christian Torset, gruppeleder for SV

– Det er pussig at Beate Bø Nilsen ikke mener endringen i inntekt til fylket ikke er viktig lenger, for da hun var økonomiråd så klaget hun nettopp på det samme vi gjør nå. At det er for lite penger.

Fylkesrådet er nemlig pliktige til å sette av penger til premiefond, som sikrer pensjonen til ansatte i kommunen.

Det er også satt av penger til egenandel til fremtidige investeringer i skole og vei.

Desto større egenandel en har, desto mindre vil renteutgiftene være.

Det betyr at driftsbudsjettet til Nordland blir mindre jo høyere egenandel fylkeskommunen sitter på.

Det handler om trygg økonomisk styring. Dette er Nilsen fullstendig klar over mener Torset fra SV.