Fylkesrådet vil ikke legge ned Kjærstad

Fylkesrådet i Nordland sier ja til storflyplass på Hauan i Rana. Men de vil ikke legge ned Kjærstad lufthavn i Mosjøen som Avinor har forutsatt. – Det er åpenbart at det fortsatt er behov for en flyplass i Mosjøen.

Mosjøen lufthavn, Kjærstad

Mosjøen lufthavn bør bevares, mener fylkesrådet i Nordland.

Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

Det kommer frem i rådets innstilling til fylkestinget, som skal ta en endelig beslutning i mars.

Uttalelsen fra Fylkesrådet bygger på Urbanet Analyses rapporter om eventuelle endringer i lufthavnstrukturen.

Fylkesrådet anbefaler at fylkestinget går for alternativ 2; «Bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana (rullebane 2200 m), som erstatter eksisterende lufthavn (Røssvoll), uten øvrige strukturendringer».

– Det gjør vi fordi dette alternativet skaper best forutsetninger for videreutvikling av Helgeland, påpeker fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp).

– Åpenbart behov for flyplass i Mosjøen

Urbanet Analyse konkluderte med at det beste alternativet ville være å beholde dagens struktur, altså å ikke bygge ut på Hauan.

– Var det et aktuelt alternativ for dere?

– Vi mener det er behov for en ny flyplass som kan ta ned større fly på Helgeland, men vi ser samtidig at det åpenbart er behov for en flyplass i Mosjøen, sier Nordlund.

Avinor: – Må legge ned Kjærstad

Avinor har hele tiden forutsatt at de eksisterende flyplassene på Mo og i Mosjøen legges ned når den nye flyplassen eventuelt står klar.

– Dette er en viktig forutsetning for Avinor at disse flyplassene blir lagt ned, sa prosjektdirektør Nic Nilsen i Avinor til NRK i desember i fjor.

– Hva tenker du om at Avinor har sagt at trafikkgrunnlaget blir for lite på Hauan om ikke Kjærstad blir lagt ned?

– Det har ikke vi tatt stilling til. Jeg tror de momentene som særlig gjelder sykehus og akuttberedskap gjør at det er mulig å få til en ny storflyplass, samtidig som vi beholder Kjærstad. Dersom stortinget ønsker å satse på infrastrukur i Nord-Norge, så bygger de på Hauan, sier Nordlund.

– De kan ikke ofre Kjærstad

Til syvende og sist er det Stortinget som holder Hauans skjebne i sine hender.

Ordfører i Vefsn har kjemper en hard kamp for å få beholde flyplassen i Mosjøen. Han er glad for at fylkesrådet vil at Kjærstad skal bestå og tror det blir vanskelig for Stortinget å legge ned flyplassen.

– Det vil være veldig spesielt om de nasjonale politikerne ofrer Kjærstad når det ikke er lokal vilje til det, sier han.

Rana-ordfører Geir Waage er like fornøyd som sin motpart i Vefsn.

– Fylkesrådet har stadfestet sine tidligere vedtak og de ber regjeringen komme med en rask avklaring på finansiering og realisering, sier han.

– Men Avinor har sagt at det ikke blir noen flyplass på Hauan uten at Kjærstad blir lagt ned. Hva tenker du om det?

– Det er ikke Avinor som bestemmer dette, det er det politikerne som gjør. Jeg synes fylkesrådet har gjort en god jobb og det bidrar til at Helgeland kan få et like bra flytilbud som resten av landet.