Hopp til innhold

Fylkesrådet vil ha havvind på Helgeland

Fylkesrådet i Nordland ber NVE vurdere havvindproduksjon på Helgeland Ytre.

– Området ble konsekvensutredet allerede i 2012, og vi har fått ytterligere kunnskap så sent som i 2020. Å åpne dette feltet må prioriteres, sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll.

Fiskeridirektoratet anbefaler nå Trænabanken som et av tre områder som skal konsekvensutredes for havbruk ute til havs.

Fylkesrådsleder Norvoll mener at få prosjekter er så klar for utbygging som nettopp havvind på ytre Helgeland.

Han peker på at området er ikke et gyteområde, og lar seg godt tilpasse den fiskeriaktiviteten som skjer i området argumenterer Norvoll.

NVE har fått i oppdrag å vurdere om noen av områdene som ble konsekvensutredet i 2012 skal konsekvensutredes på nytt.

Fylkesråd for næring, Linda Helén Haukland påpeker at havvind utenfor Helgeland kan gi synergier til andre næringer både til havs og på land.

- Havvindproduksjonen kan bidra til elektrifisering av både havbruk og olje- og gassnæringene, sier Haukland.

Havvind