Hopp til innhold

Fylkesrådet vil gi 4 millioner til rom-senter

Institutt for elektroteknologi ved UiT Norges arktiske universitet, avdeling Narvik, står i bresjen for etableringen av Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved navn Center for Sustainable Space Operations (CUSP).

UiT avdeling Narvik har på vegne av prosjektet søkt fylkeskommunen og fått tilskudd til etableringen.

– Det ligger et stort potensial i næringsutvikling i romsektoren fremover. En etablering som denne vil gi forskningsmessig tyngde og bidra positivt til oppbygging av en romindustri i regionen, gitt målrettet satsing for økt aktivitet ved UiT Narvik og Andøya Space.

Det uttaler fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, Bjørn Larsen (Frp), i en pressemelding.

Senteret planlegges oppstart 1. januar 2026 og vil ha en levetid på åtte år.

Senteret vil jobbe med forskningsprogrammer som omhandler bærekraftig bruk av verdensrommet, med temaer som bærekraftige materialer, romoperasjoner, robusthet, lovgivning og innovasjon.

Senteret skal etableres i samarbeid med NTNU som en akademisk partner, Norce som et forskningsinstitutt med tilknytning til randsonen mellom akademia og næringsliv, samt industripartnere som for eksempel Andøya Space, Alcoa Norway og KSAT.

Med forbehold om at søknaden om SFI CUSP støttes av Norges forskningsråd, tildeler fylkesrådet UiT Norges arktiske universitet inntil 4 millioner kroner i tilskudd til prosjektet fordelt over 8 år.

– Det ligger et stort potensial i næringsutvikling i romsektoren i regionen. En etablering av SFI CUSP vil gi forskningsmessig tyngde og bidra positivt til oppbygging av en romindustri i regionen, sier Larsen.

– Innsatsen er et viktig steg i jobben med å bygge opp kompetanse og for å utnytte våre konkurransefortrinn. I fylkesrådets politisk plattform har vi slått fast at Andøya Space og Andøya Spaceport er viktig satsingspunkt for Norge og Nordland, og det er viktig for fylkesrådet å være en bidragsyter og støttespiller for dem, avslutter fylkesråd Bjørn Larsen.