Hopp til innhold

Lovet å satse på vei – gir kun 10 millioner til ny asfalt: – Latterlig lite beløp

– En hån mot de som bruker veien, sier Lastebileierforbundet om budsjettforslaget til det blågrønne styret i Nordland.

Video Sprukken asfalt

Etterslepet på fylkesveiene i Nordland er anslått til å koste nærmere 14 milliarder kroner. I neste års budsjett foreslår fylkesrådet å sette av 10 millioner kroner til asfaltering. Illustrasjonsbilde.

Illustrasjon: Illustrasjon / NRK

I Nordland er mange fylkesveier i dårlig stand.

Etterslepet på vedlikeholdet er anslått til svimlende 14 milliarder kroner.

Det går ut over sikkerheten.

Tidligere i uken la Statens vegvesen frem en rapport som dødsulykker på norske veier.

Her skriver de at:

«Forhold knyttet til vegen og vegmiljøet vurderes å ha vært medvirkende faktorer i 21 prosent av dødsulykkene i 2022. Gjennomsnitt for perioden 2013–2022 er 28 prosent.»

Derfor var det kanskje ikke rart at det nye fylkesrådet i Nordland, bestående av Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre lovet å satse på fylkesveiene da de kom til makten i høst.

«Fylkesrådet vil i høy grad prioritere drift og vedlikehold av fylkesveiene som flaskehals- og bruprosjekter på fylkesveiene», heter det i den blågrønne politiske plattformen.

Men i budsjettet for 2024 foreslår de å bruke 10 millioner kroner på de 4066 kilometerne med fylkesvei i Nordland.

Det tilsvarer rundt 20 kilometer med ny asfalt.

Det står i kontrast til i 2022 da de rødgrønne styrte fylket. Da var summen 90 millioner kroner.

Budsjett Nordland fylkeskommune

Planlagt vedlikehold

2022

2023

2024

Dekkelegging

90 mill.

38 mill.

10 mill.

Tunnel, kai og bru

20 mill.

17 mill.

20 mill.

Vegmerking og øvrig vedlikehold

40 mill.

38 mill.

38 mill.

Totalt

150 mill.

93 mill.

68 mill.

Lastebileierforbundet: – Latterlig små beløp

– Dette er rett og slett en hån mot de som bruker veien.

Det sier Frank Lauritz Jensen i Lastebileierforbundet (NLF).

– Det er klart at Norges Lastebileierforbund blir en av store forbrukere av vei, og vi kan ikke finne oss i den type reduksjon.

Frank Lauritz Jensen, rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund

Frank Lauritz Jensen er rådgiver i Norges Lastebileierforbund (NLA). Han syns 10 millioner kroner

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Han er ikke imponert over at det nye fylkesrådet foreslår å kutte asfalteringsbudsjettet til 10 millioner kroner.

– Vi har allerede et så stort etterslep på disse fylkesveiene at de snart er de ikke kjørende på. Når man har over 4000 kilometer med fylkesvei, så blir det et latterlig lite beløp som de kommer med.

Les også Høyere priser ødelegger for veiutbygging - Nord-Norge blir den store taperen

En bobil og en bil passerer hverandre på ei bru i Saltdal

Han sier at fylkespolitikerne må skjønne at uten veiene, stopper samfunnet opp.

– De kan godt finne på dårlige unnskyldninger for å ikke gjøre den jobben, men det er klart at vi er avhengige av å opprettholde de veiene vi har.

Høyre skylder på staten

– Ambisjonene våre er høyere. Vi kommer til å øke det i årene som kommer.

Det sier Marianne Dobak Kvensjø (H). Hun er både nestleder i fylkesrådet og fylkesråd for samferdsel.

– Man reduserer midlene til asfaltering kraftig i neste års budsjett. Hvordan rimer det med at man vil samtidig satse knallhardt på vedlikehold av fylkesveiene?

– Det vil vi. Vi skal bruke de neste månedene til å rigge oss mot et løft innenfor fylkesveier, sier hun.

Fylkesråd for samferdsel Marianne Dobak Kvensjø fra Høyre.

Marianne Dobak Kvensjø (H) er fylkesråd for samferdsel i Nordland. Hun mener staten må bidra med mer penger for å hjelpe med vedlikeholdet.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Fylkesråden sier at de forventer at staten kompenserer fylkene i mye større grad enn de gjør i dag. I tillegg vil de få overført enkelte fylkesveier tilbake til staten, der etterslepet er stort.

– Hvorfor vil man overføre de til staten?

– Vi mener at fylkesveinettet har en nasjonal viktighet, og da forventer vi at staten tar et mye større ansvar, sier hun og legger til:

– Jeg tror de aller fleste skjønner at etterslepet på nesten 14 milliarder kroner er en regning som fylkeskommunen ikke kan ta, uten at det vil gå utover absolutt all annet drift og tilbud.

Samtidig har fylkesrådet redusert billettprisene på kollektivtransport i fylket.

Hurtigbåtbillettene er kuttet med 25 prosent. Dette koster fylket 13 millioner kroner.

Og i forrige uke kom nyheten om at bussbillettene blir 12 prosent rimeligere. Dette koster fylket 19,5 millioner kroner årlig.

Les også Har kjørt 715.000 kilometer i Lofoten og Vesterålen – uten passasjerer

Ikke i trafikk Boreal Buss

Frp: Kort tid på budsjettet

Bjørn Larsen (Frp) er fylkesråd for næring i Nordland.

Han skylder på at man har hatt kort tid på å lage budsjettforslaget, og at mange av premissene var lagt av de forrige som styrte.

– Vi har jo hatt kun hatt 14 dager på å lage budsjettet vårt. Så vi skal komme tilbake mye sterkere i neste korsvei.

Bjørn Larsen i Nordland FrP har på seg en blå t-skjorte med Fremskrittspartiets logo. I hånden holder han en avis med siste valgnytt fra Fremskrittspartiet.

Bjørn Larsen (Frp) er fylkesråd for næring i Nordland, og sier de blågrønne hadde kort tid på seg på å lage budsjettet når NRK spør om summen som er satt av til asfaltering.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Men man har hatt god nok tid til å gjøre grep innenfor kollektivtransport ...

– Ja, man har gjort noen valg. Når det gjelder veivedlikehold så har mye av pengene som vi hadde disponibelt gått til å dekke prisøkning. For prisveksten har jo vært enorm.

– Men mener du det er rett å redusere billettprisene på kollektivreiser før får tatt et skikkelig tak på fylkesveiene?

– Nei, det er jo ikke sånn at det ikke blir gjort vedlikehold på fylkesveiene.

– Men det er ganske redusert sett opp mot tidligere år ...

– Vi prøver å få en balanse i det hele. Neste år får vi levert vårt helt eget budsjett. Og da er jo selvsagt samferdsel kjempeviktig. Det er hjertesaken til Frp, avslutter han.

Les også Uforsvarlige kjøreforhold i tunnel da fire personer omkom trafikkulykke i 2022

Steigentunnelen