Vurderer å verne «Norges fineste korallrev»

Europeiske forskere hadde aldri sett maken. Etter sjeldne funn ønsker de nordnorske fylkene å utrede vern av mer enn korallrevet i Andfjorden.

Kaldtvannskorallrev i Andfjorden

Saltvannskorallrevet i Andfjorden er anslått til å være rundt 6000 år gammelt.

Foto: MAREANO/Havforskningsinstiuttet

På 200-300 meters dyp i Andfjorden finner man et 600 hundre meter langt og syv meter høyt korallrev.

Nye bilder viser koralldyrene i fjorden som ligger på grensa mellom Nordland og Troms.

– Det er noen av verdens største skapninger, sier seniorrådgiver på miljø, Inge Berg, hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Et nytt verneområde skal beskytte Steinaværkorallen og flere nyere funn.

De 6000 år gamle koralldyrene i Andfjorden mellom Senja og Andøya i Nord-Norge er unike i norsk sammenheng.

Nå ønsker fylkesmennene i de tre nordligste fylkene å utrede om de kan utvide verneområdet i Andfjorden med 304 kvadratkilometer.

Utvidet verneområde i Andfjorden

Det markerte området lengst sør på kartet viser det nye området de to fylkene ønsker å verne.

Foto: Fylkesmannen i Nordland

Sjokkerte europeiske forskere

Berg forteller at siden området i Andfjorden ble foreslått som marint verneområde i 2004 har Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) vært mye i fjorden.

Inge Berg, Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Inge Berg, seniorrådgiver Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Foto: Privat

– De har funnet nye arter og nye biotoper. Det er grunnlaget for å utrede et større verneområde.

Berg peker på to viktige funn som gjør at et større område bør vernes.

– Du har denne Bambuskorallskogen som ligger innerst inne i andfjordbassenget. Det er ett av fem slike områder med denne korallskogen man vet om i hele verden.

Bambuskorallskog i Andfjorden

Andfjorden er ett av fem steder i verden med Bambuskorallskog sånn som denne. Den finnes kun i Norge.

Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet

Det andre er et sjeldent stort område av noe som heter Ruglbunn.

– Det er gjort et funn av en enorm lokalitet av Ruglbunn. Det er gjort av NIVA, som hadde med seg forskere fra rundt om i Europa. De hadde aldri sett maken!

I tillegg til sin imponerende størrelse er ruglbunnen sammenhengende og har svært få skader.

– Det er kommet mye ny kunnskap siden 2004, og det er grunnen til at vi vil utrede et utvidet verneområde.

Ruglbunn i Andfjorden

Ruglbunn fotografert utenfor Krøttøya i Andfjorden.

Foto: Jason Hall Spencer

Kan brukes til klimaforskning

Berg sier de vernede områdene skal brukes av både forskere og forvaltning til å forstå havmiljøet.

– Vi ønsker å forstå hvordan den marine kystnaturen påvirkes av omverden. Det blir en referanse, et slags nullpunkt, man kan forholde seg til over lang tid.

Han trekker fram miljøovervåking for å forske på klimaendringer.

– Man kan tenke seg til at man bruker disse verneområdene til å forstå hvordan klimaendringer og forsuring vil kunne endre artsmangfoldet.

Det nye verneområdet som utredes har også utpekte referanseområder for fiskeriredskaper. Her vil det bli forbud mot bunntrål, snurrevad og reketrål.

– Disse kan brukes når man vurderer framtidig fiske.