Mener Træna har gått for langt – opphever utreiseforbudet

De ansatte i Træna kommune får likevel lov til å forlate øysamfunnet i påska, har Fylkesmannen i Nordland bestemt.

Træna

Træna er en øygruppe på Helgeland.

Foto: Hans Petter Sørensen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var i slutten av mars Træna kommune i Nordland innførte utreiseforbud for alle sine ansatte, fram til 13. april.

Det innebar at ingen av de kommunalt ansatte fikk lov til å forlate de til sammen tre bebodde øyene. Om lag 100 av de 400 innbyggerne er ansatt i kommunen.

Flere øykommuner i Nordland frykter kollaps ved en eventuell smittesituasjon, og Træna innførte et av landets strengeste koronatiltak for å unngå et utbrudd.

Men ikke alle innbyggerne på Træna var begeistret for utreiseforbudet, og saken var ventet å ende på bordet til advokater.

Nå er det klart at heller ikke Fylkesmannen går god for måten Træna har valgt å håndtere situasjonen på. De har nå valgt å oppheve utreiseforbudet for alle kommunalt ansatte i påska.

Inngripende

Egil Johansen er kommunal- og beredskapsdirektør.

Han sier til NRK at de har forståelse for at Træna har ønsket å ta forholdsregler for å unngå smittespredning.

– Men det å gi et utreiseforbud for de ansatte i kommunen er et svært inngripende vedtak. Derfor skal det mye til for at man kan gjøre den type vedtak.

Johansen sier de har reagert på flere ting.

Træna

Smittefrykt gjorde at om lag 100 personer på Træna ikke fikk lov til å forlate øyene.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Blant annet at vedtaket var utydelig formulert.

– En ting er at vedtaket de har fattet fremstår dels som et forbud og dels som et råd overfor de ansatte. Dermed er det veldig vanskelig å forholde seg til.

Det er også forhold de har reagert på rundt selve saksbehandlinga, sier Johansen videre:

– Det ene er at vedtaket gjelder for 14 dager, men loven bare gir adgang til å fatte denne type vedtak for 7 dager. I tillegg har man også brukt denne hastekompetansen som er tillagt kommunelegen, mens vedtaket etter hovedregelen skal fattes av kommunestyret.

– Vi har også reist spørsmål ved om det er riktig lov som er brukt, som grunnlag for dette vedtaket.

I dialog med kommunen

Dette er den første lovlighetskontrollen fylkesmannen har gjennomført.

Johansen sier de er i dialog med Træna kommune.

Hvis kommunen vil gå videre med et utreiseforbud for de ansatte, vil fylkesmannen hjelpe til med utformingen av et eventuelt nytt vedtak, sier beredskapsdirektøren.

Men det blir uansett ikke aktuelt, sier rådmann Liv-Hege Martinussen til NRK.

– Dette er nybrottsarbeid for både kommuner og fylkesmann. Dette er uproblematisk, og helt greit for oss å følge dette vedtaket.

Martinussen sier det ikke var aktuelt med forlengelse. Og det vil ikke bli aktuelt å gjøre et nytt vedtak over påske.

– Da måtte det komme et skikkelig utbrudd her, sier rådmannen.

Martinussen legger til at de ansatte har fått beskjed om at forbudet er opphevet per e-post.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 18.06.2021
1 126
Smittede siste 7 dager
39
Innlagte
790
Døde
2 122 782
Vaksinerte