NRK Meny
Normal

Fylkesmannen gir ikke opp sammenslåing, nå skal hun ut på turne

I løpet av de neste par ukene besøker Fylkesmannen utvalgte kommuner hvor det fortsatt er håp om sammenslåing. – Det er for mange små kommuner, sier hun.

Rådgivende folkeavstemming om kommunereformen, Saltdal

Innen utgangen av juni hadde 8 nordlandskommuner fattet positive vedtak om sammenslåing, men uten at noen av naboene hadde gjort tilsvarende. Her fra folkeavstemningen i Saltdal.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi kommer til å ha møter med kommuner i flere regioner i fylket, både i Ofoten, Salten, Lofoten og i deler av Helgeland. Vi ønsker å møte kommuner der vi ser at man er kommet langt, med likevel ikke helt i mål, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg i Nordland.

Kommunene i Nordland hvor politikerne har gjort positive vedtak om sammenslåinger Narvik, Tjeldsund, Vestvågøy, Bodø, Rana, Alstahaug, Vefsn og Brønnøy.

Nå får de fleste av disse kommunene, og også noen av nabokommunen besøk av Solberg og hennes folk. Møtene vil foregå enten med en kommune enkeltvis eller flere i lag. Også grensejustering i Tysfjord og Tjeldsund vil stå på sakskartet.

Ønsker større kommuner

Fylkesmann Hill Marta Solberg i Nordland

– Det blir neppe store endringer i Nordland, slik jeg ser det, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg i Nordland.

Foto: Ola Helness / NRK

Problemet er bare at naboene ikke vil det samme, men fylkesmann Hill-Marta Solberg har ikke gitt opp. For det er ingen hemmelighet at Solberg ønsker seg større kommuner.

– Det har jeg ikke lagt skjul på når jeg har vært ute i kommunene. Etter min mening har de ikke kapasitet til å løse oppgavene alene på en rekke områder, som barnevern.

Og det er bekymringsfullt med tanke på framtiden, ifølge fylkesmannen.

– Særlig kommuner der befolkningsutviklingen går i feil retning. De kommunene vil ha store utfordringer i framtiden.

Det begynner å haste

Det begynner å haste for fylkesmann Hill Marta Solberg. 29 september skal hun sende fra seg sin anbefaling til kommunalminister Jan Tore Sanner. De nye kommunene som eventuelt vedtar sammenslåing i andre halvår vil bli en del av Stortingets behandling våren 2017, og vil dermed få de samme økonomiske virkemidlene som ligger i reformen.

Jan Tore Sanner (H)

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mener frivillig sammenslåing har kommet langt.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Mange kommuner sliter med små og sårbare fagmiljøer, og at det må forventes strammere økonomiske rammer i årene som kommer, Sanner tidligere uttalt.

– Neppe store endringer

Han har gitt kommuner som vil slå seg sammen en forlenget frist ut året. I juni neste år skal Stortinget avgjøre om det blir tvangssammenslåing. Fasiten så langt ligger an til at antall kommuner frivillig kuttes med 44 fra dagens 428.

Men det er fortsatt noen kommuner som ikke er ferdig med sin prosess, så antallet kan øke. 273 kommuner har vedtatt å bli stående alene, ifølge en oversikt i Kommunal Rapport.

Solberg tør ikke spekulere i hva Stortinget ender opp med når det gjelder kommunene i Nordland.

– Det blir neppe store endringer i Nordland, slik jeg ser det. Men at det kan være rom for justeringer tror jeg på. Den 29. desember skal vi presentere vår tilråding, og da skal vi ha tenkt gjennom alt.