Fylkeskommunen får refs for fergevedtak

– Dette skal overhodet ikke skje, tordner opposisjonen. En gjennomgang av saksbehandlingen konkluderer med at fylkeskommunen brøt egne retningslinjer i arbeidet med den nye hurtigbåt- og fergestrukturen.

Fylkesråden sto alene i kritikkstormen

Fylkesrevisjonen gir kritikk for hvordan fylkesrådet har saksbehandlet saken om ferger og hurtigbåter i Nordland. Her møter demonstranter fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik før jul.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Dagfinn Olsen

Gruppeleder Dagfinn Olsen i Nordland Frp er svært kritisk til fylkesrådets behandling av saken.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Fylkesrevisjonen konkluderer med at Nordland fylkeskommune ikke har fulgt sine egne saksbehandlingsregler da de satte igang arbeidet med nytt ferge- og hurtigbåtkart i 2015.

– Dette betyr at man har behandlet en sak på sviktende grunnlag. Det skal overhodet ikke skal skje i fylkestinget, sier gruppeleder Dagfinn Olsen i Nordland Frp.

Les tilsvaret fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll lenger ned i saken.

Ba om gjennomgang

Det er første gang på flere tiår at fylkeskommunen endrer strukturen på hurtigbåter og ferger i Nordland. I dag brukes rundt halvparten av samferdselsbudsjettet på 1.850 millioner kroner til å drifte ferger og hurtigbåter.

Neste år må de spare rundt 50 millioner kroner på drift av tilbudet, noe som får konsekvenser for de små anløpsstedene. Saken er svært betent, og i desember marsjerte demonstranter fra hele nordlandskysten inn på fylkestinget.

Kritikken haglet

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp) mente på sin side at de har hatt snakket med næringsliv og beboere.

Men opposisjonen i fylkesrådet med Frp i spissen mener at folk ikke har blitt hørt. De mente vedtaket kunne være ulovlig, og krevde en gjennomgang.

I kritikken fra fylkesrevisjonen skriver de blant annet at en vesentlig svakhet er ved saksbehandlingen er «manglende dokumentasjon, arkivering og journalføring av saksinformasjon».

Les hele sammendraget fra fylkesrevisjonens rapport i faktaboksen under:

– Vi skal være trygge på at det vi får forelagt er korrekt, vi skal være trygg på den administrasjonen vi har og på det fylkesrådet legger frem. Etter at dette dukket opp har jeg ikke følt meg like trygg. Det er uheldig, sier Dagfinn Olsen.

– Gjort etter boka

Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener fylkesrådet har gjort ting etter boka.

Foto: ØYSTEIN NYGÅRD / NRK

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er uenig i konklusjonen om at fylkesrådet ikke fulgte egne retningslinjer.

– Fylkesrevisjonen mente vi ikke brukte riktig prosedyre. Det er vi uenige i, rett og slett fordi det ligger til fylkesrådet å kunne sette i gang utredninger på områder der man finner det nødvendig, sier Norvoll.

Han mener de har fulgt egne regler da de behandlet saken.

– Det interessante er jo hvorvidt saken som kommer til fylkestinget er forsvarlig utredet og gjort i henhold til boka. Det er denne saken åpenbart.

Mener rutetilbudet står

Saken skal behandles i fylkestinget i slutten av februar, og fylkesrådslederen sier at fylkestinget da må legge inn en innstilling om hva de mener bør gjøres i saken. Han mener imidlertid at rapporten fra fylkesrevisjonen treffer på siden av det han mener kunne vært en mer interessant diskusjon.

– Men sånn som jeg ser det er saken om ny struktur på hurtigbåt- og fergekartet i Nordland uberørt av rapporten. Det er en sak som er behandlet på helt vanlig måte.

  • NRK skrev først at krtikken gjelder vedtaket som ble gjort i oktober 2017. Det riktige er at fylkesrevisjonen er kritisk til arbeidet da fylkesrådet igangsatte arbeidet med nytt ferge- og hurtigbåtkutt.