Hopp til innhold

Fylkeskommunal pengesløsing

Fylkeskommunen betaler seks millioner kroner i lønn til lærere som ikke jobber.

Lærer, skole, matematikk
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Fylkeskommunen bruker mer enn seks millioner kroner på å betale lønn til ansatte lærere som ikke jobber.

Fylkesrådet har nå fått beskjed om å rydde opp i den unødvendige pengebruken.

Arbeiderpartiets Sonja Steen mener dette er penger fylket kan bruke bedre.

Forslag

- Det er to grunner til at vi i posisjonen fremmer vårt forslag. Det ene er et ønske om å spare penger på budsjettet, slik at vi kan bruke penger på andre områder hvor det trengs penger.

- Det andre er sett i lys av situasjonen på arbeidsmarkedet. Vi har et arbeidsmarket som formelig skriker etter kompetent arbeidskraft, sier den tidligere fylkesråden for næring og samferdsel.

Sonja Steen mener dette er ansatte, som i et arbeidsmarked som mangler folk, kan finne seg annen jobb.

- Dette dreier seg om personer som har høy utdanning som både næringsliv og andre offentlige etater har veldig god bruk for, sier Steen.

30 personer

Det er omlag 30 personer fylket har på sine lønningslister, uten at de har arbeidsoppgaver.

Høyres Oddleif Olavsen mener det er rart at fylkesrådet trengte at vedtak i fylkestinget for å ordne dette. Han reagerer på at fylkeskommunen bruker mer enn seks millioner kroner på lærere som ikke underviser.

- Dette er ille. Og hvis det er slik at man over tid har kjent til dette så er det enda verre.

- Det er fint at det nå kommer opp slik at man forhåpentligvis får endret den praksisen man har hatt, sier Olavsen.

- Hva synes du om at fylkestinget må minne fylkesrådet om at de bruker seks og en halv million kroner på denne måten?

- Det er høyst klanderverdig, sier Olavsen.

Enig

Fylkesrådesleder Odd Eriksen liker fylkestingets vedtak.

- Det er helt åpenbart at vi gjennom det vedtaket som fylkestinget nå ser ut til å fatte vil gå nærmere inn og se på om disse menneskene, som har veldig høy utdannelse og mye kunnskap, kan bidra inn i et arbeismarked som er veldig presset, for næringslivet i Nordland etterspør jo arbeidskraft, sier Eriksen.