– En svart dag for nordlendingene

Leif Lindstrøm i FrP mener Statens overføringer av penger til vedlikehold av fylkesveiene i Nordland er altfor lave.

Leif Lindstrøm (FrP)

SVART DAG: Leif Lindstrøm (innfelt) i FrP mener Statens overføringer av penger til vedlikehold av fylkesveiene i Nordland er altfor lave.

Foto: NRK

Budsjettet til Nordland fylkeskommune for 2010 vokser kraftig, og er nå påover fem milliarder kroner.Budsjettet for neste år, som ble presentert i dag, er mer enn en milliard kroner høyere enn budsjettet for i år.

Dette skyldes for det meste at Staten har gitt fylkeskommunen ansvaret for bygging og vedlikehold av fylkesveiene.

LES: Fylkesbudsjettet for Nordland

Leif Lindstrøm i FrP mener Statens overføringer av penger til vedlikehold av fylkesveiene i Nordland er altfor lave.

– Svart dag for nordlendingene

– Dette er en svart dag for nordlendingene, sier Lindstrøm, som mener det ikke vil være mulig for fylkesveiene å dekke etterslepet på 800 millioner kroner til vedlikeholdet. Det er ei fallitterklæring, sier Lindstrøm.

– Jeg konstaterer også at det bevilges bare tre millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. Dette etter at fylket har overtatt 1530 kilometer vei fra staten hvor behovet for slike tiltak var 35 millioner kroner.

– Dette skal gå godt

May Valle (V), som er fylkesråd for samferdsel, er fornøyd, og sier svært mange veier vil bli bedre. Eksempler er riksvei 820 i Bø og Røsvikveien.

– Vi bruker 390 millioner kroner på de nye fylkesveiene. Jeg tror vi har fått det som er realistisk. Nå har vi fått de pengene som vi ternger til de prosjektene som er klar til å starte opp i 2010, sier hun.

Dette er likevel ikke nok penger til at alle blir fornøyd.

– På noen vestrekninger vil det fortsatt være utfordringer noen år til, men vi får tatt ganske mye de neste fire årene.

Mer til oppdrett

Avgiftene som fylkeskommunen fikk fra oppdretterne for laksekonsesjonene som nylig ble tildelt, skal brukes på å utvikle de marine næringene i Nordland.

– I alt 45 millioner kroner skal nå tilbake til næringen, sier fylkesråd for næriing, Arve Knutsen (KrF).