Hard oljekamp kan dele Ap

Debatten om oljevirksomhet i Lofoten vil prege årets valgamp i Nordland. Mens de andre partiene har tatt et klart standpunkt, vil Ap vente til etter valget med å mene noe.

Norsk industri

Debatten om oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen vil prege valgkampen i Nordland i år.

Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Kampen om letevirksomheten etter olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen, vil prege valgkampen så sterkt i år at Ap kan bli tvunget til å si et tydeligere ja til leteboring.

Nasjonal oppmerksomhet

Debatten om seismikkundersøkelsene utenfor Vesterålen har allerede skapt stor politisk debatt, og fram mot valgdagen vil frontene skjerpes og styrken i debatten øke så sterkt at, de forskjellige fløyene vil presse fram justeringer av tidligere standpunkter hos politikerne.

To oljeleire

Frp og Høyre er postive til olje- og gassletingen, Ap vil vente på hva forvaltningsplanen sier i 2010 før det uttaler seg mer tydelig, mens SV, Venstre, Senterpartiet og Rødt er mot.

Det er interessant at Kystpartiet unnlater å nevne olje- og gassletingen i sitt program.

Kampens hete

Og det er kampens hete om fjerdemandatet som har kraft i seg til å tvinge kandidatene fra Nordland Ap til å si et klarerere ja til oljeleting.

Ap og Frp vil sannsynligvis til sammen ta seks av ni stortingsplasser fra Nordland. Det vil derfor bli en tøff kamp mellom småpartiene om de tre siste plassene.

Håp om utjevningsmandat

Et ikke usannsynlig utfall kan bli at disse plassene blir delt mellom Høyre, SV og Senterpartiet, mens Venstre eller Kristelig folkeparti kan få det ene utjevningsmandatet.

Mange konfliktsaker

Det siste året har den politiske debatten i Nordland vært preget av næringspolitikk, der spørsmålet om jordvernet har vært heftigst debattert.

Nylig organiserte flere ordførere i hele Nord-Norge seg i et opprop der det protesterte mot Regjeringens vern av skog, fjell og jordbruksmark. I Bodø kan viktige bygg ikke bli bygd fordi en ikke har nok tomter, sier ordføreren.

Taket nådd for oppdrett?

Nordland fikk 15 nye laksekonsesjoner i den siste tildelingsrundet. I tillegg ønsker Fiskeri- og kystdepartementet mer oppdrett.

Dette har fått motstanderne av oppdrett på barrikadene, og oppdrettsnæringen føler seg motarbeidet.

I valgkampen vil spørsmålet om kandidatene er for eller mot oppdrett av fisk bli stilt mange ganger.

Veier

Også i Nordland vil bompengedebatten komme til å prege valgkampen i kjølvannet av forslagene i Nasjonal Transportplan for de neste ti årene.

FrP vil gjøre veibygging til sin viktigste sak, og partiet vil bruke de anledningene de får til å snakke om sin 25 år lange milliardsatsing.

Helse

Den nye helsereformen er akkurat presentert, men det en kan vente av debatt om denne reformen blir om en skal slå sammen kommuner for å få en bedre lokal helsetjeneste.

I 2009 blir debatten om kommunesammenslåing den mest følelsesladede.

Eldre- og kulturpolitikk

Kulturdebatten foregår mest i avisene, men i år vil Nordland få en debatt om en skal bruke milliarder av kroner på nye kulturbygg.

Derfor vil det uvanlige skje i år at en stortingsvalgkamp i Nordland får sin kulturdebatt.

Mange eldre vil også sørge for at eldrepolitikk løftes høyt på den politiske agendaen.

I det hele tatt vil det nok skje at en god del av debatten vil dreie seg om helt andre ting enn det partiene har i sine programmer, og det er muligens et framskritt for demokratiet.