Fv. 252 ved Baåga blir tidvis steng

Klokken 08 torsdag starter Skanska monteringen av brubjelker og dekkeelementer til det som skal bli en ny bru over Baåga ved Baågneset. Brua, som er en del av prosjektet E6 Helgeland sør, bygges ved siden av dagens europaveg. Ettersom den krysser over fv. 252, må fylkesvegen holdes stengt mens entreprenøren bygger.Trafikanter må regne med ventetid på opptil en halvtime.

Baåga bru
Foto: Henrik Lissman / Statens vegvesen