Full strid om akuttberedskap

Det er full strid om den fremtidige akuttberedskapen i Nord-Norge. Og fagfolk føler seg misbrukt av Helse Nord.

Ambulansehelikopter

DÅRLIG REGULARITET: I fire av ti tilfeller vil pasientene fra sør og ytre Helgeland ikke kunne fraktes med helikopter.

Foto: Frank Nygård / NRK

Medisinske fagfolk som har utreda den framtidige akuttberedskapen i Nord-Norge mener forslaget Helse Nord legger frem for sitt eget styre er et politisk spill som i verste fall kan gå ut over liv og helse.

– Gjør noe med tilliten

svein arne monsen

SVEKKET TILLIT: Leder av AMK ved Helgelandssykehuset, Svein Arne Monsen har ikke lenger den samme tilliten til Helse Nord-ledelsen.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Jeg registrerer at traumeutvalget sine råd på de mest sentrale punktene ikke er fulgt. Og selvfølgelig gjør det noe med tilliten vi har, når man går inn i slike faggrupper.

Det sier Svein Arne Monsen, som er leder for akuttmedisinsk avdeling ved Helgelandssykehuset.

Ved sykehusene i Tromsø, Harstad, Bodø, Hammerfest og Mo i Rana ønsker Helse Nord å utvide akuttberedskapen. Hit skal alle pasienter med store og kompliserte skader sendes.

Men utvalget mener Helse Nord overvurderer mulighetene til frakte pasientene med helikopter vinterstid. Dette kan i verste fall gå ut over liv og helse for pasienter i Øst-Finnmark, Vesterålen, Lofoten og Sør-Helgeland.

Regulariteten

– Regulariteten på Helgeland er omlag 60 prosent. Det betyr at i fire av ti tilfeller vil man ikke kunne frakte pasienten fra Sør-Helgeland eller Ytre-Helgeland på annen måte enn med bil, sier Svein Arne Monsen.

brev

FLENGENDE KRITIKK: I et brev fra et utvalgsmedlem får Helse Nord flengende kritikk.

Foto: Øystein Nygård / NRK

I et brev fra utvalgsmedlem og professor ved Universitetssykehuset i Tromsø, Torben Wisborg, får Helse Nord flengende kritikk.

Her heter det at Helse Nord har innført nye begrep og endret på argumentasjonen åpenbart ut fra politiske hensyn og at helseforetaket dekker seg bak utvalgets innstilling. – Dette er uredelig og uverdig, heter det i brevet.

Støtter innholdet

Flere av utvalgsmedlemmene støtter innholdet i brevet og krever en ny gjennomgang, men Helse Nord avviser kritikken.

jan norum

MÅ TENKE HELHET: Det sier fagsjef i Helse Nord, Jan Norum.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Vi er meget takknemlig for den jobben som er gjort, men i Helse Nord er vi nødt til å tenke helhet. Vi kan ikke bare fokusere på de alvorligste skadde når vi skal tenke organisering. Det sier Jan Norum som er fagsjef i Helse Nord.

Mandag avgjør styret i Helse Nord hvilke sykehus som får utvidet akuttberedskap.

Se video:

Video Uenighet om innføringen av traumesykehus i nord.