NRK Meny
Normal

Full stopp i tungtransport over grensen

Svensk politi har begynt å bøtelegge norske vogntog som er for lange eller tunge etter EUs regler. – Den nye praksisen får store følger for eksportnæringen, sier Norges Lastebileierforbund i Nordland.

Video Utanlandske vogntog betaler ikkje for bilberging

Det er nå i praksis ulovlig for norske vogntog å frakte fisk og tømmer over grensa. Kjøretøyene som brukes til slik transport, er enten for lange, for tunge eller begge deler.

Foto: Nyhetsspiller

Det er nå i praksis ulovlig for norske vogntog å frakte fisk og tømmer over grensa. Kjøretøyene som brukes til slik transport, er enten for lange, for tunge eller begge deler.

Styreleder Einar Endresen i Norges lastebileierforbund avdeling Nordland som også er med og driver transportfirmaet Aksel Endresen på Myre sier at foreløpig merker nordlanske vogntog lite til at svenske myndigheter plutselig har begynt å håndheve sovende EU-regler som begrenser lengde og vekt på grensekryssende kjøretøy.

Går seg til

– Jeg snakket med en sjåfør fra Lofoten som befinner seg i Hudiksvall i dag. Han rapporterte om kontroller, men ble selv ikke stoppet. Dersom dette fortsetter vil det skape kjempeproblemer. Mange vogntog i Norge kjører gjennom både Sverige og Finland, sier Endresen til NRK.no.

Han tror at press fra norske myndigheter er det eneste som kan stanse de økende problemene på grenseovergangene.

– Dette kan ikke fortsette. Konkret gjelder dette ti tonn last og en halv meters lengde. Vi kan ikke bygge om bilene eller kjøre med det for øye at vi skal betale bøter hver gang vi passerer grensa, sier Endresen.

Truer med aksjoner

Norske yrkessjåfører truer med aksjoner dersom svensk politi fortsetter å bøtelegge vogntog ved grensa. De nye reglene for grensekryssende transport har alt fått store følger.

– I dag får svenske lastebiler kjøre fritt inn i Norge. Får vi ikke en snarlig løsning, kan det hende vi stopper svenske biler som skal inn i Norge, sier fylkesleder Erik Graarud i Lastebileierforbundet i Østfold til NRK.

Han mener dialogen som samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) fører med sin svenske kollega må gi håndfaste resultater innen utgangen av neste uke.

– Er det ikke gjort noe vedtak innen da, så må vi foreta oss noe i form av aksjoner, sier Graarud.

Nytilsatt generalsekretær Geir Mo i Norges Lastebileier-Forbund sier forbundet sentralt ikke har fattet vedtak om å aksjonere, men understreker at frustrasjonen er stor blant norske yrkessjåfører.

– Reglene ble endret over natta. Konsekvensene er dramatiske for transportbransjen og hele eksportindustrien. Dette er en sak som må finne en politisk løsning med det aller første, sier han til NTB.

Må sende flere for å kompensere

For stålrørsprodusenten Sønnichsen i Fredrikstad har problemene tårnet seg opp.

– Vektbegrensningene gjør at vi må sende flere trailere over grensa. Det gjør at transportkostnadene våre øker med minst 10 prosent. I tillegg er de logistiske utfordringene store, sier administrerende direktør Anders Hennum i Sønnichsen AS til NTB.

Stålrørsprodusenten omsetter for 200-250 millioner kroner i året. Nærmere 95 prosent av produksjonen går til eksport, og det aller meste sendes til eller gjennom Sverige.

Måneder

– Økte transportkostnader kommer på toppen av høy kronekurs og andre utfordringer som eksportrettet næringsliv opplever i Norge. Vi er satt i en krevende situasjon som må løses så raskt som mulig, sier Hennum.

Bransjeorganisasjonen Norsk Industri har fått en rekke henvendelser fra bedrifter som er satt i en lignende skvis.

– Våre bedrifter har sett seg nødt til å be transportørene tilpasse lasten etter de nye reglene. Det betyr mindre volum og vekt og flere biler i trafikk. En rekke bedrifter innen for eksempel treforedling og metall opplever en kostnadsøkning på inntil 30 prosent, sier fagsjef Sindre Finnes i Norsk Industri.

Han merker seg at samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) selv har engasjert seg i saken, men våger ikke å tro at situasjonen blir løst med det første.

– Dette er neppe over på en uke. Jeg tror det vil kunne ta flere måneder før Sverige har et nytt regelverk på plass, sier han.

Laks og tømmer

Praksisendringen er utløst av en rettskraftig dom fra den svenske lagmannsretten som slår fast at grensekryssende vogntog ikke skal overstige 40 tonn i vekt og 18,75 meter i lengde. For semitrailere er lengdegrensen satt til 16,5 meter, noe som vil kunne føre til stans i deler av vareimporten til Norge.

Avgjørelsen hviler på en EU-regel som til nå ikke har vært praktisert i de nordiske landene.

–Vi gjør det vi kan for at svenske myndigheter skal få rettet opp i dette. Konsekvensene for næringslivet er dramatiske hvis ikke praksisen blir endret, sier statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Samferdselsdepartementet.

Håper på løsning

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) har sendt brev om saken til sin svenske kollega Catharina Elmsäter-Svärd og tok også opp problemet med EUs ambassadør til Norge under et møte fredag.

–Vi analyserer situasjonen og dens eventuelle konsekvenser og det er mitt håp at vi skal finne en løsning så snart som mulig, heter det i et svarbrev som Elmsäter-Svärd sendte Arnstad tidligere denne uken.

Administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund tør ikke lenger oppfordre sine medlemmer til å kjøre over svenskegrensen.

–Situasjonen er i ferd med å føre til full stans i trafikken gjennom Sverige blant norske transportører som kjører lange vogntog, sier Mo til Aftenposten.

Fremskrittspartiet mener regjeringen må øve et kraftigere press på svenskene.

– Dersom denne praksisen får fortsette, vil flere eksportbedrifter slutte å eksportere varer som må transporteres via Sverige, fordi de taper penger på produktene sine. Dette handler om mange norske arbeidsplasser, sier Frps samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud.