Hopp til innhold

Full krangel om «kokfisken»: – Føler deg til tider som en kriminell

Fiskeridirektoratet ønsker å ta et oppgjør med «kokfisken». De mener fisken fiskerne selv tar med hjem, kan utgjøre et stort problem. Det har satt sinnene i kok.

Sisilie Skagen Johnsen (27) er fisker og eier egen båt hvor hennes far er mannskap.

OPPGITT: – Det er uheldig at det blir så mye byråkrati i et yrke som har vært såpass fritt. Det blir bare mer og mer. Du føler deg til tider som en kriminell til det motsatte er bevist, sier Sisilie Skagen Johnsen.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Det blir veldig mye byråkrati. Plutselig er ikke fiskeryrket det frie yrket det en gang var, sier fisker Sisilie Skagen Johnsen.

– Du føler deg til tider som en kriminell til det motsatte er bevist.

I alle år har fiskere tatt med seg fangst hjem til sin familie, såkalt kokfisk eller heimfarfisk. Denne delen av fangsten registreres ikke noen steder, og blir dermed ikke med i kvoteregnskapet, som sier noe om hvor mye fisk båtene kan fiske.

Både Fiskerikontrollutvalget og Fiskeridirektoratet mener denne muligheten blir utnyttet.

For to år siden kom Fiskerikontrollutvalget med sine anbefalinger for bedre kontroll av fiskerinæringen. Blant annet for å få kontroll på fiskerikriminalitet og overfiske.

I sin rapport skriver utvalget at ordningen rundt kokfisk blir utnyttet ved at «relativt store kvantum ikke registreres».

Utvalget foreslår derfor at også kokfisken skal registreres i kvoteregnskapet til båtene.

Forslaget får nå støtte fra Fiskeridirektoratet, som ønsker å se på muligheten for å innføre en slik ordning.

Thord Monsen, Fiskeridirektoratet

NØDVENDIG: Thord Monsen i Fiskeridirektoratet mener det er nødvendig å registrere kokfisk.

Foto: Christian Lura / NRK

– Vi registrerer at kvantum som blir avsatt til heimfarfisk i enkelte tilfeller overstiger hva som naturlig konsumeres i en husholdning. Vi mener også at det er prinsipielt riktig at alt som fiskes blir registrert skikkelig, skriver Thord Monsen, sjef for kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet, i en e-post til NRK.

De kan ikke begrunne mistanken sin med konkrete tall. Men Monsen mener likevel at de ser tydelige tegn på at ordningen med kokfisk utnyttes.

– I forbindelse med kontroll opplever vi at avviket mellom innrapportert og ilandført fangst i enkelte tilfeller forklares med relativt store kvanta som påstås å være kokfisk.

– Det er også et helt grunnleggende prinsipp at førstehåndsomsetning av all fangst skal skje via et fiskesalgslag, dette gjelder både for fisk tatt av yrkesfiskere og fritidsfiskere, skriver Monsen.

Sisilie Skagen Johnsen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av at svartsalg av kokfisk er et stort problem.

Finnes regler for kokfisk

Johnsen tror heller ikke det vil løse eventuelle utfordringer med ulovlig salg av fisk, dersom fiskerne må registrere kokfisken.

– Dem som driver med svartsalg vil nok gjøre det uansett, sier Johnsen.

– Hva kan gjøres for å få slutt på svartsalg da?

– Jeg tror det må mer kontroller til for å prøve å avsløre dem som gjøre det der det skjer. De trenger ikke straffe ei hel næring med å byråkratisere den enda mer.

Den unge fiskeren får støtte fra Kjell Bjørnar Bakken, styreleder Nordland Fylkes Fiskarlag.

– I mitt hode rokker de med en av de mest grunnleggende tradisjonene vi har langs kysten, sier han.

– Vi begynner å få en metning når det gjelder visvas, fortsetter Bakken.

Bakken kjenner seg heller ikke igjen i om at kokfisk selges svart.

Landets første hybridfiskebåt

GAMMEL ORDNING: Ifølge Kjell Bjørnar Bakken er ordningen med kokfisk en gammel tradisjon i norsk fiskerinæring.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– I mitt tilfelle tar jeg med meg fisk til min familie. Det en virkelighetsoppfatning vi ikke kjenner oss igjen i, kun basert på løse antakelser, sier han.

– Hva er egentlig forskjellen på at en yrkesfisker tar med seg fangst hjem til familien sin, og at en sportsfisker gjør det samme? Sportsfiskere må jo ikke betale for fisken de fanger.

I tillegg finnes det allerede reguleringer av kokfisk. Alle fiskere blir per i dag beskattet for å kunne ta med seg deler av fangsten hjem.

Det finne også klare regler for hvor mye fisk du kan ta med deg, dersom du jobber på en større båt.

Fiskeriministeren: – Behov for dialog

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) forsikrer om at han ikke har noen planer om å ta kokfisken fra fiskerne.

– Det må understrekes at det har heller ikke Fiskeridirektoratet. Men jeg registrerer at Fiskeridirektoratet foreslår at også kokfisken skal registreres og føres på seddel, og dermed avregnes på fiskers kvote.

Bjørnar Skjæran, Ap-nestleder, nestleder i Arbeiderpartiet.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran forstår at kokfisk-forslaget til direktoratet har skapt reaksjoner.

Foto: Oliver Rønning / Oliver Rønning / NRK

Skjæran sier han forstår at det skaper reaksjoner når det som for de fleste er små kvanta til privat bruk, nå foreslås underlagt rapportering og kvoteavregning.

– Samtidig må vi forstå bakgrunnen for forslaget: Uklare regler skaper et handlingsrom for å omsette betydelige mengder fisk ulovlig under dekke av ordningen. Det er et problem for kontrollørene på kaia. De erfarer at ordningen med kokfisk misbrukes til dels i stort monn, mens de står uten verktøy for å gjøre noe med det.

Fiskeriministeren mener støyet dette forslaget har skapt tyder på at det er behov for en dialog med næringen om denne saken.

Fiskeridirektoratet har varslet at de vil sende forslaget på høring til næringen og salgslagene.

– Jeg kan betrygge alle om at det her vil bli en prosess, der næringa vil bli lyttet til før noe besluttes. Jeg vil på min vakt sørge for å balansere forvaltningens kontrollhensyn og næringens behov for en enkel hverdag.