Varsler full gjennomgang av økonomien

Bibliotek-delen i det nye kulturkvartalet i Bodø kan være i fare, dersom budsjettet ikke holder. Nå blir det full gjennomgang av drifta.

Bodøs ter ordførerkandidater overværer første spadestikk for kulturkvartalet

BYGGINGA ER I GANG: Nå blir det full ekstern gjennomgang av bygging og drift av Bodøs nye kulturkvartal. Da kan biblioteket stå i fare, ifølge varaordføreren. Her bivåner de tre ordførerkandidatene byggestarten.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Bibliotek-delen av det nye kulturkvartalet i Bodø kan være i fare, dersom budsjettet ikke holder.

Kakekameratene Ole Henrik Hjartøy (H) og Tom Cato Karlsen (FrP)

SKAL GJENNOMFØRE ELLER IKKE: Ordfører Ole Hjartøy og varaordfører Tom Cato Carlsen vant Bodø-valget. Nå skal de gjennomføre kulturkvartalbygginga, eller forandre noe om det blir for dyrt.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Viser det seg at budsjettet sprekker enten på bygginga eller driften så er jo alle partier i posisjonen smertelig klar over at det må gjøres noe radikalt for å sikre kommunens midler, sier varaordfører Tom Cato Carlsen(Frp).

I bystyret på torsdag skal det vedtas full ekstern gjennomgang av drifta av kulturkvartalet. Varaordføreren vil ha kontroll med utgiftene til Bodøs nye kulturelle storstue.

Gjennomgangen vil vise

Bygginga startet like før høstens valg, og det er allerede skissert et driftsbudsjett som ligger mellom 12 og 15 millioner kroner over dagens nivå. Men dersom det kommer enda flere overskridelser på bygging eller drift, kan bibliotekdelen av kulturkvartalet være i fare.

– Det er ikke nødvendigvis den løsninga som ligger der i dag for biblioteket som er den beste og mest hensiktsmessige. Men nå må vi første vente på hva den eksterne gjennomgangen vil vise. Også får vi ta det derfra med tanke på prosjektets videre framtid, sier Carlsen.

Ønsker å problematisere

Hild Marit Olsen, ordførerkanidat i Bodø(AP)

Hild Marit Olsen (AP).

Foto: Einar Breivik / NRK

Årsaken er at bibliotek-delen er tenkt finansiert med kommunale midler, mens selve kulturhus-delen også har store statlige tilskudd. Derfor står biblioteket lagelig til for kutt eller endringer. Men det er alt for tidlig å si noe om dette nå, sier gruppeleder for Ap i bystyret, Hild Marit Olsen.

– Vi skal jo følge med og ta stilling til det etter hvert som vi får det forelagt. Men jeg skjønner jo godt at Tom Cato Carlsen ønsker å problematisere dette nå. Han ønsker jo verken et nytt bibliotek eller nye fasiliteter for kulturlivet i Bodø.

Urbane Figurer, sett fra molorota i Bodø.

URBANE FIGURER: Bodøs nye kulturkvartal, sett fra molorota. Slik arkitektene har tenkt det.

Foto: Arkitektene