Hopp til innhold

Frykter Vega kan falle ut av verdensarvlisten

Forurensning fra oppdrett kan føre til store skader på naturen i verdensarvområdet, mener Kulturvernforbundet. – I verste fall kan området falle ut av den eksklusive listen, sier generalsekretær.

Lånan/Vega/Nordland På dunværet, Lånan, har Ærfuglbestanden tatt seg opp og det er flere hekkinger enn før. Det betyr mer dun for de dunsankerne. Foto: Øyvind Nordahl Næss/VG

UNIKT KULTURLANDSKAP: Vegaøyene er kjent for sitt unike kulturlandskap og for sin eldgamle ærfugltradisjon. Her ser du de små trehusene som fungerer som hjem for ærfuglene mens de hekker.

Foto: Scanpix

– Det har skjedd mye positivt rundt Vegaøyene, men dessverre trues området nå av ikke-bærekraftig oppdrettsvirksomhet og konsekvensene av dette, sier generalsekretær Jan Solberg i Kulturvernforbundet til NRK.

I et brev til Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren med flere skriver Solberg at et anlegg allerede har blitt plassert inne i verdensarvområdet ved Skogsholmen. Det søkes nå om dispensasjon for et nytt i Søla-Hysværøyan landskapsvernområde, mens et tredje ligger på vent.

I tillegg er det plassert et anlegg i buffersonen ved Igerøy, hvor lakselus har vært et stort problem, ifølge Solberg.

Dersom forvalteransvaret ikke følges opp kan Verdensarvkomiteen i graverende tilfeller svarteliste området.

Fra brevet

– Dette kan resultere i en reprimande fra UNESCO fordi man ikke har fulgt opp området på en god nok måte. I verste fall kan området falle ut av den eksklusive listen.

Frykter skadene

Av mulige trusler for verneverdiene inne i verdensarvområdet nevnes trafikk tilknyttet oppdrettsvirksomheten, visuell forurensning av kulturlandskapet samt utslipp av giftige kjemikalier som benyttes i forbindelse med avlusning.

Kulturvernforbundet mener også anlegg vil beslaglegge sjøarealer som utgjør gyte- og oppholdsområder for villfisk og andre sjødyr så vel som til tradisjonelt fiske.

«Det er i dag generelt høyst underlig at tilgjengelig forskning og kunnskap ikke automatisk utelukker etablering av oppdrettsanlegg i det minste i verneområder», skriver generalsekretæren i brevet, og viser til de syv norske verdensarvområdene bare innbefatter tre mindre sjøområder langs kysten vår.

Hysvær på Vega

VÆRHARDT: – Vegaøyene viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de siste 1.500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt område nær Polarsirkelen, skrev UNESCOs verdensarvkomite i sin begrunnelse for hvorfor Vega fortjente verdensarvstatusen. Her fra Hysvær.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Han har også sendt et brev direkte til UNESCO hvor han uttrykker bekymring for at oppdrettsvirksomheten kan gjøre uopprettelig skade.

Også WWF uttrykker bekymring for at mer enn halvparten av stedene på UNESCOs verdensarvliste nå er truet av industri og menneskers bruk.

– Her er jo ikke Norge nevnt, men det viser jo at det er en aktuell problemstilling flere steder, og at dette er noe som bør tas tak i, mener Kulturvernforbundet.

– Gjør ikke noe galt

ordfører

– Hvis en lokalitet blir godkjent av alle de offentlige instansene, så er det ikke snakk om noe forurensning, hevder ordfører Andre Møller.

Foto: PRIVAT

Ordfører Andre Møller (Ap) forteller at det allerede før verdensarvstatusen kom ble sagt at havbruksnæringa i kommunen skulle utvikles i samråd med bestemmelsene for verdensarvområdet og landet for øvrig.

– Vi gjør ikke noe galt her, og har hatt en god dialog med både direktorat og departement i forbindelse med dette, sier Møller til NRK.

Han er ikke bekymret for at oppdrett vil kunne skade verdier inne i selve verdensarvområdet, og peker på det er veldig strengt å få innvilget en tillatelse i utgangspunktet.

– Havbruksnæringa er en næring som gagner både sysselsetting og bosetting langs kysten vår. Skulle det bli snakk om å forby havbruksnæring i vår kommune, vil det bli snakk om store erstatningssummer for oss, og der ligger ikke saken i dag.

Vega kommune