Frykter Terra-dommen

De fire kraftkommunene i Nordland frykter fylkesmannens Terra-dom, skal være klar over helga.

Nordlands-ordførere

VENTER PÅ DOMMEN: Ordførerkollegene på Vestlandet fikk smekk over fingrene fra Fylkesmannen. I Nordland venter ordførerne i de fire Terra-kommunene fortsatt på konklusjonen.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Fylkesmannen i Nordland, Ola Bjerkaas, håper å kunne legge fram sin rapport i Terra-saken i neste uke.

- Det er flere forhold for nordlandskommunene enn det som gjelder for Vik og Bremanger, det sier Fylkesmannen i Nordland Ola Bjerkaas til NRK Nordland.

Venter på utredning 

- Vi risikerer å få et krav om innløsningen av våre resterende investeringer gjennom Terra Securities, på samme måte som kommunene i Sogn og Fjordane. Det kan bety ytterligere tap for oss, sier ordfører Karen Margrethe Kuvaas (Ap) i Narvik.

Fylkesmennenes lovlighetskontroll for alle de åtte kommunene som er berørt av Terra Securities-skandalen skal være klar før 21. januar.

Større tap?

De fire kraftkommunene i Nordland, som alle har gamblet med amerikanske risikopapirer, er allerede påført et tap på 380 millioner kroner. Nesten ni av ti investerte kroner er tapt gjennom tvangssalget av obligasjoner.

Narvik har ytterligere 190 investerte millioner gjennom Terra Securities. Må vi selge i dagens marked vil tapet bli stort, sier Kuvaas.

Hun ønsker ikke å gi noen kommentar til at kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) onsdag slo fast at de to kommunene i Sogn og Fjordane, Vik og Bremanger, selv har ansvaret for den situasjonen de har kommet i og at kommunene selv må stå for oppryddingen.

Kleppa varslet onsdag også en endring i kommunelovens paragraf 52 slik at det ikke lenger skal gå an å plassere framtidige inntekter i finansielle produkter.

- Kommunene får forholde seg til de inntektene de har, år for år, sier Kleppa.

Flengende kritikk

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fastslo onsdag at kommunene Bremanger og Vik har brutt kommuneloven og egne regler i sine investeringer gjennom Terra Securities. Fylkesmannen krever at investeringene blir omgjort, men at kommunene kan bruke noe tid på dette for om mulig å redusere tapene.

Fylkesmann Oddvar Flæte i Sogn og Fjordane sier at denne saken avslører store mangler i kommunenes egen håndtering og rutiner.

Det gjelder ikke minst en manglende samhandling mellom folkevalgte, administrasjon og revisjon.

Krever medansvar 

Vik kommune krever at Terra tar medansvar for deres tap i investeringene gjennom Terra Securities. Vik og Bremanger har så langt et estimert tap på 121 millioner kroner på sine Terra-investeringer.

Kommunens ordfører, Marta Finden Halset (Ap), stiller seg også noe undrende til at kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) så bombastisk slår fast at kommunene har brutt loven og selv må rydde opp.

Hun viser til at Kommunaldepartementet så sent som i september 2002 ga tilbakemelding om at kommunens investeringer var lovlige etter kommuneloven.