Hopp til innhold

Frykter tap i hundremillionersklassen for kommune-Norge om regjeringen fjerner «maskinskatt»

Arbeiderpartiet frykter at et bortfall av eiendomsskatten på maskiner vil slå negativt ut for kommunene. Nikolai Astrup (H) i finanskomiteen mener løsningen for kommuner med hjørnesteinsbedrifter er å øke den generelle eiendomsskatten.

Smelteovn ved Fundo

llustrasjon: Smelteovn brukt i aluminiumsproduksjon.

Foto: Cosmin Cosma / NRK

Både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti går mot regjeringens forslag om å avvikle den såkalte maskinskatten. Regjeringen har fremmet et forslag om å fjerne denne skatten.

– Dette handler om samfunnskontrakten mellom industribedriftene og lokalsamfunnet. For oss er forslaget fra regjeringen om å avvikle den ordningen uforståelig, sier Bjørnar Skjæran i sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Han trekker frem et eksempel hvor han mener at for de fem nordlandskommunene Narvik, Sørfold, Meløy, Rana og Vefsn vil dette bety opp mot en halv milliard mindre i kommunekassene. Det er altså spesielt industrikommunene som blir lidende.

– Det er ganske store beløp det er snakk om. Vi er opptatte av at de som høster ressursene i landet vårt skal også legge igjen noe i lokalsamfunnene også, sier Skjæran.

Bjørnar Selnes Skjæran

Bjørnar Skjæran mener at å fjerne maskinskatten vil slå dårlig ut for lokalsamfunnene.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Ønsker større forutsigbarhet for bedriftene

Leder i finanskomiteen Nikolai Astrup er ikke enig i at å fjerne maskinskatten er noe som vil slå negativt ut for kommunene.

– Vi mener det må bli mer forutsigbart for bedrifter, og ønsker å legge til rette for at det skapes flere arbeidsplasser og investeres mer i Norge. Det er viktig at det er attraktivt å etablere seg i en kommune, skape arbeidsplasser og at det investeres mer i Norge, sier han.

Nikolai Astrup

Nikolai Astrup ønsker større forutsigbarhet for bedrifter i Norge ved å fjerne maskinskatten.

Foto: Trond Vestre / NRK

Astrup vektlegger at kommunene vil få god tid til å tilpasse seg, da skatten om den vedtas vil fases inn i 2019 og videre de neste fem årene.

– Hvis man har store hjørnesteinsbedrifter i sin kommune er det i utgangspunktet
veldig positivt. Det betyr arbeidsplasser og at folk har en jobb å gå til, sier Finanskomitelederen.

– Kan øke eiendomsskatten for å minske inntektstapet

Han mener at kommunene kan erstatte den særskilte skatten på maskiner med en mer generell eiendomsskatt på næring.

– Det er mye mer forutsigbart enn maskinskatten. Utsikten til å måtte ta noen runder i retten gjør at mange utenlandske bedrifter som vurderer å etablere seg i Norge, ikke gjør det nettopp fordi risikoen blir for stor.

Nå tar regjeringspartiet utgangspunkt i budsjettet de har lagt frem.

– Så skal vi forhandle med KrF og Venstre, og de forhandlingene skal vi ta på Stortinget, sier Astrup.

KrF sier nei til å fjerne maskinskatt

Ifølge Nationen varsler KrF i sitt alternative statsbudsjett at dette ikke er noe de ønsker å være med på.

– Det er en gedigen omfordeling mellom Staten og kommunene. Er det én sak vi har hatt massive tilbakemeldinger på, er det denne, sier kommunalpolitisk talsperson i KrF Torhild Bransdal til Nationen.

Avisen skriver at forslaget vil bety om lag 800 millioner kroner i skattelette til industrien og tilsvarende tap til kommunene