Mistillit til ny helsereform

Legetilbudet i distriktsnorge kan bli sterkt svekket, frykter Høyre.

Hos legen (Illustrasjonsfoto)

FRYKTER FÆRRE LEGER: Bjarne Håkon Hanssens samhandlingsreform møtes med skepsis.

Foto: colourbox.no

Ivar Kristiansen, stortingsrepresentant Høyre i Nordland

MISFORNØYD MED REFORM: Stortingsrepresentant for Høyre, Ivar Kristiansen.

Foto: tomas@icu.no

- Der det er vanskeligheter med å få tak i leger fra før av, blir kapasiteten og muligheten for å få utført legetjenesten enda mer svekket. Det er ille, sier stortingsrepresentant for Høyre, Ivar Kristiansen.

Kristiansen mener at den nye samhandlingsreformen til Bjarne Håkon Hanssen vil føre til en dramatisk svekkelse av legetilbudet i Nordland og Nord-Norge.

- Når fastlegene nå i samhandlingsreformtanken til Bjarne Håkon Hanssen skal redusere arbeidsuka fra fem til tre dager, frykter jeg at legetilbudet blir dramatisk svekket i endel kommuner, sier han.

Særlig utsatt

Det er de små kommunene i Nord-Norge som kommer til å slite mest, ifølge Kristiansen.

- Det finnes per i dag ikke nok leger til å fylle de nye stillingene ute i distriktskommunene, sier han.

Helseministeren vil at fastlegene skal ha færre pasienter og bruke mer av arbeidstida si på sykehjem og helsestasjoner. Flere fastlegehjemler skal sørge for at hjulene går rundt. For å få det til skal det ansettes flere fastleger. Det vil by på problemer.

- Det er allerede stor legemangel i Nord-Norge, sier Kristiansen.

Flere er bekymret

- Det er klart at det ofte er få fastleger i de små kommunene. Hvis de skal fjerne ytterligere leger fra fastlegekontorene vil tilgjengeligheten bli mindre, sier lederen i Nordland legeforening, Kirsten Toft.

Legeforeningen er skeptisk til at fastlegene skal ut av kontorene og inn på sykehjemmene og helsestasjonene. Ifølge Toft er det viktig for pasientene at fastlegen er mest mulig tilstede.

- Vi tror at hvis fastlegen skal ut av kontoret sitt to dager i uka vil det bli mindre tilgjengelighet for pasientene og mindre tilfredshet med fastlegeordningen. Og vi ønsker oss engasjerte leger ut i kommunehelsetjenesten, sier Toft.