Frykter sivile passasjerer må ta regningen

Avinor krever hastemøte med Forsvarsdepartementet om kostnadene knyttet til den militære flybasen ved Evenes lufthavn.

Stortinget har vedtatt at både kampfly av typen F-35 og Norges nye overvåkningsfly skal ha base ved siden av den sivile flytrafikken på Evenes.

Kommunikasjonssjef i Avinor Gurli Høeg Ulverud sier flere spørsmål knyttet til fordeling av kostnader og investeringer ikke er avklart enda. Derfor krever de nå et møte med Forsvarsdepartementet for å få diskusjonen i gang.

Gurli Høeg ulverud i Avinor.

Gurli Høeg Ulverud i Avinor ønsker et hastemøte med Forsvarsdepartementet.

Foto: Avinor

– Vi er litt utålmodige med å få dette møtet på plass. Det er kostnader som er løpende vedlikehold og kostnader som vi får på grunn av forsvarets etablering.

Frykter at de sivile må ta regningen

NRK har fått innsyn i et brev sendt fra Avinor til Forsvarsdepartementet, hvor Avinor blant annet skriver at Forsvarsdepartementet har vært lite villig til å diskutere, og at dette har skapt unødig usikkerhet.

– Vi driver på vanlige forretningsmessige vilkår og dersom vi ikke kan ha en forutsigbarhet på kostnadsnivået vårt vil det kunne gå utover andre investeringsbehov. Det er derfor vi ønsker å få en oversikt over hvilke kostnader vi må ta selv og hvilke kostnader Forsvaret skal ta, sier hun.

Avinor frykter at de må ta store deler av merkostnadene, og at det er de sivilie passasjerene som får regningen.

– Vi kan ikke si noe konkret om konsekvenser av å ikke få drøftet våre tilbakemeldinger, da det blir for hypotetisk. Men det vil være uheldig for sivil luftfart om Avinor skal dekke store kostnader utover det samfunnsoppdraget som vi er blitt gitt.

Stortingsrepresentant fra SP, Willfred Nordlung synes innholdet i brevet er oppsiktsvekkende.

Wilfred Nordlund, Sp

SPs Willfred Nordlund er bekymret for at det blir kostnadsoverraskelser.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Jeg er veldig glad for at Avinor er sitt ansvar bevisst, og skriver at de forventer at disse detaljene er klargjort før Stortinget tar sin beslutning. Det har jo Stortinget ikke blitt gjort kjent med, og det kan jo føre til at det blir kostnadsoverraskelser og at man ikke vet hvem som skal betale, sier han.

Han frykter også for at ting blir avgjort tidsnok.

– Ikke minst kan det føre til at man ikke er klare til det tidspunktet Statsrådet har lovet Stortinget at man skal være.

– Naturlig at de stiller krav

Forsvarsdepartementet har ikke svart på brevet fra Avinor, men skriver i en e-post til NRK når de blir konfrontert med saken, at de nå vil kalle Avinor inn til et møte.

– Det har vært tett dialog med Avinor i forbindelsen med utarbeidelsen av konseptvalgutredningen. Det Avinor peker på i sitt brev er det vi selv har pekt på i konseptvalgutredningen, skriver de.

Forsvarsdepartementet skriver videre at de skjønner at Avinor reagerer.

– Det er helt naturlig at også Avinor stiller krav til etableringen på Evenes, og det er viktig at vi finner snarlige løsninger for å kunne fortsette det viktige, strategiske samarbeidet mellom Forsvaret og Avinor.

Avinor etterlyser også i brevet sitt en plan for hvordan sivilt ansatte og passasjerer skal skjermes for støy og kjemikalier.

– Både roller, ansvar, kostnadsdeling, eiendomsforhold, forurensning, støy, utbygging og drift er tema i dialogen mellom nevnte aktører, skriver Forsvarsdepartementet til NRK.