NRK Meny
Normal

Frykter reingjerde skal ødelegge lokal rypebestand

Gjerder langs togbanen kan være rene dødsfellen for rypene. Nå krever friluftsmann Jostein Lorås at gjerdene merkes bedre.

Reingjerde i Grane

Når snøen smelter, kommer sporene etter alle rypene som har kollidert med reingjerdet i Grane fram, forteller Jostein Lorås.

Foto: Jostein Lorås

Jostein Lorås

Jostein Lorås.

Foto: Leif Inge Larsen / NRK

Friluftsentusiast Jostein Lorås reagerer på det han har sett langs Nordlandsbanen i Grane de siste to årene.

Like ved Holmvassdalen naturreservat går det et gjerde som skal holde rein og andre store dyr borte fra togskinnene. Men det ni kilometer lange gjerdet er en dødsfelle for ryper og andre fuglearter i området, ifølge Lorås.

– Jeg har nylig vært der og registrert flere kollisjoner av lirype. Jeg frykter dette vil gå ut over den lokale rypebestanden, sier han til NRK.

Han mener Jernbaneverket ikke har gjort jobben sin når det gjelder å merke gjerdet skikkelig, noe som går ut over dyrevelferden.

– Store deler av dette gjerdet går like ved et naturreservat, der hensikten jo er å bevare det biologiske mangfoldet, sier Lorås, og viser til at mesteparten av merkene som i sin tid ble festet i gjerdet, ramlet av etter noen få måneder som følge av vær og vind.

– Her har Jernbaneverket en jobb å gjøre for å få en skikkelig merking på plass, fastslår han.

– Ikke en ukjent problemstilling

Kjetil Bevanger

Kjetil Bevanger, her fotografert i forbindelse med en tidligere sak.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Vitenskapelig rådgiver Kjetil Bevanger ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) forteller at dette ikke er en ukjent problemstilling.

– Tidlig på 1990-tallet hadde vi et prosjekt i Finnmark der vi så nærmere på dette. Gjerdene vi undersøkte der var til sammen cirka 70 kilometer, og bestod av stålvaier, netting og en kombinasjon av dette.

I snitt fant man ut at cirka 1,4 ryper pluss/minus 0,5 kolliderte med disse gjerdene per kilometer.

– Vi fant døde dyr ved alle typer gjerder, også der bare én tråd stakk opp over snøen vintertid. Ryper var i klart flertall, men totalt sett fant vi cirka 20 arter. Alt fra rovfugler til trost og så videre.

– Dårlig lys

Årsaken til at rypa er utsatt for slike hindringer, har blant annet med at den ikke har det beste skarpsynet og at arten er dårlig til å foreta kjappe manøvreringer, ifølge Bevanger.

– I tillegg er det lite med lys i Norge på vinteren, noe som gjør at den lett kan kollidere med kunstige lufthindre, som kraftledninger og gjerder.

Lirype

Mange ryper ender sine dager i kunstige lufthindre.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Har merket i henhold til kravene

Jan Birger Almåsbro i Jernbaneverket forteller at gjerdene de har satt opp, er merket i henhold til kravene fra miljømyndighetene.

Jan Birger Almåsbro i Jernbaneverket

Jan Birger Almåsbro i Jernbaneverket.

Foto: Anita Borkamo / NRK

– Vi har også et gjerde på Saltfjellet som er fire kilometer langt. Der gjennomfører vi årlige kontroller, og har i noen tilfeller sett at ryper har kollidert med gjerdet, men det er ikke snakk om veldig mange tilfeller. I Grane har vi ikke rukket å gjøre oss noen erfaringer enda, siden det gjerdet er relativt nytt.

Skulle tap av fugl langs gjerdene vise seg å være et problem, er det noe Jernbaneverket vil følge opp, legger han til.

– Etter hvert vil vi også gjennomføre årlige kontroller for å sikre at alt er i orden med gjerdene, også merkene.

Han påpeker samtidig at siden gjerdet i Grane ble satt opp, har ikke en eneste elg eller rein blitt påkjørt på den tidligere ulykkesbelastede strekningen.

– Det er mulig at dette er en liten sum å betale for å berge de større dyrene. Reindrifta er en vesentlig næring i området. Det er derfor viktig at man bidrar til å ivareta den.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.