NRK Meny
Normal

Frykter Rana vil havne på ROBEK-lista

Geir Waage fra Ap er skeptisk til pengebruken i Rana. Slik gikk det da han møtte Høyres Anita Sollie til debatt i NRKs valgstudio.

Geir Waage (AP) og Anita Sollie (H) møttes til ordførerduell.

Valglogo

Anita Sollie (H) og Geir Waage (Ap) – begge lokalpolitikere i Rana, ønsker å bli ordfører etter kommunevalget om få dager. I en meningsmåling fra august, får Ap i Rana 44,5 prosent av stemmene, mens Høyre får 17,7.

Når de to møtes til duell i NRKs valgstudio, er et av temaene fremtidens skole i Rana. Sollie fra Høyre er godt fornøyd med at flertallet i kommunestyret sier ja til at det skal åpnes privatskole i Dalsgrenda. Men Geir Waage er ikke like begeistret.

– Det som skjer, er at kommunen blir trukket i overføringene fra staten, som da går til Montessoriskole. Hvis vi skal ha 35 elever i Grønnfjelldalen, som også er en Montessoriskole, så betyr det at nesten åtte millioner kroner skal tas ut av det offentlige skolebudsjettet i Rana.

Man lager et privat tilbud til noen få på bekostning av de mange i den offentlige fellesskolen, hevder Waage.

– Får mindre penger til den offentlige skolen

Sollie mener imidlertid det ikke er snakk om tapping av det offentlige skoleverket, og mener slike skoler er bra for mangfoldet i kommunen.

– Vi vet at overføringene fra staten når det gjelder privatskoler er 142 000 per elev. I en offentlig skole er beløpet 88 000.

Waage korrigerer dette:

– Vi får 88 000 fra staten. Men i forhold til de som skal gå på Montessoriskole, så blir Rana kommune trukket 81 600 kroner av de 88 000 per elev. Og så er det bare å multiplisere opp. Det er de pengene vi får mindre fra staten for å drive skole i Rana.

– Med færre elever i den offentlige skolen, blir det også behov for færre lærere, svarer Sollie.

Økte fra 29 til over 100 millioner

Et annet viktig tema som opptar lokalpolitikerne, er kommunens økonomi. Waage synes det sittende kommunestyret har investert for mye penger inneværende periode.

– Når det ble regimeskifte i 2011 så var omstillingsbehovet, det vi måtte omprioritere innenfor rammene for å få plass til nye investeringer og kontroll med drifta, det var fra 2011 til 2014 på 29 millioner kroner. Nå har omstillingsbehovet økt til 160 millioner fra 2015 til 2019.

– Det skjer fordi man ikke har tatt noen reel omstilling og utvikling, men i stedet bare vedtatt en masse investeringer uten at man har tatt høyde for hvordan man skal ha råd til å betale renter og avdrag og det det koster å drifte disse nye institusjonene.

Sollie mener imidlertid det reelle tallet er 128 millioner kroner, og påpeker at det tar tid før man får effekt av omstillingstiltakene som er satt i gang.

– Flere av tingene som har resultert i at beløpet er på over 100 millioner kroner er forhold som Høyre ikke har kunnet gjort noe med.

Mo i Rana

Fra Mo i Rana.

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

– Risikerer å havne på ROBEK

Sollie peker videre på at kommunens største kostnader går på antall ansatte.

– Der har det vært en økning på 70 nye ansatte hvert år de siste årene.

– Vi kommer til å se om det er mulig å gjøre noe med netto driftsresultat for å få gitt mer penger til skole, slik at vi får skolestrukturen på plass, sier Sollie.

Waage er ikke overbevist.

– Vi har et stort uløst økonomisk problem som vi må finne en løsning på i neste fireårsperiode, ellers så risikerer vi å havne på ROBEK.

  • Se hele debatten øverst i denne saken.

– Fornøyd

Etter debatten er begge ordførerkandidatene fornøyd med det som ble diskutert.

– Jeg synes det gikk fint. Dette er min første debatt, sier Sollie, som ikke har vært politisk aktiv tidligere.

– Vi hadde en god debatt. Dette med kommuneøkonomi og de tekniske rundt det temaet, er komplisert, og det å få kortet det ned og satt det inn i en forståelig ramme er krevende, sier Waage.

Begge håper at alle bruker stemmeretten sin nå til valget.

– Det er viktig at folk støtter opp under lokaldemokratiet.

Anita Sollie fra Høyre og Geir Waage fra AP – begge lokalpolitikere i Rana

Anita Sollie fra Høyre og Geir Waage fra Ap – begge lokalpolitikere i Rana.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK