Ordfører advarer mot fiendtlig oppkjøp av kraftgigant

Det brygger opp til kraftkrig mellom Troms og Nordland. I spill står flere hundre millioner kroner.

Ordfører i Fauske

FRYKTER OPPKJØP: Ordføreren i Fauske, Siv Anita Brekke, oppfatter signalene fra Troms Kraft om et eventuelt oppkjøp som fientlig. – Jeg frykter Troms Kraft ikke ser verdien av at dette selskapet er en viktig motor i lokalsamfunnet, sier hun.

Foto: Pressefoto

De seneste dagene har det hersket til dels stor usikkerhet knyttet til Salten Kraftsamband (SKS) etter at Nordland fylkeskommune (NFK) i oktober kjøpte en ledig aksjepost i selskapet.

Bakgrunnen er at Salten Kraftsamband i mars i år kjøpte Sjøfossen Energi, som eide 14 prosent av aksjene i SKS. Oppkjøpet medførte derfor at de 14 prosentene ble lagt ut for salg. 11. oktober kjøpte altså fylkeskommunen disse prosentene, kommer det fram av en pressemelding fra Fauske kommune.

De øvrige aksjeinnehaverne har imidlertid forkjøpsrett til aksjene, og kan benytte seg av denne retten inntil to måneder etter at aksjeoverdragelsen til NFK fant sted.

SKS eies av Bodø kommune (49%), Troms Kraft (23,67%) og Fauske Kommune (13,3%)

Nå roper ordføreren i Fauske, Siv Anita Brekke, varsku mot det hun frykter kan bli en ren utbyttemaskin for Troms Kraft.

– Oppfatter signalene som fiendtlig

– De meldingene vi får tyder på at de vurderer å bruke forkjøpsretten. Dette oppfatter vi som fiendtlig, sier hun på telefon til NRK.no.

– Hvorfor det?

– Fordi de da vil komme i en posisjon hvor de får negativt flertall. Dette betyr i praksis at de kan stoppe all utvikling, og overkjøre de andre eierne i selskapet. Dette er noe vi overhodet ikke finner ønskelig.

Hun trekker SKS fram som en viktig aktør for vekst og utvikling i regionen.

For oss handler dette om mye mer enn å hente ut utbytte, en tankegang vi frykter Troms Kraft ikke deler.

Siv Anita Brekke, Ordfører i Fauske

– De er en viktig arbeidsplass som bidrar i lokalsamfunnet. For oss handler dette om mye mer enn å hente ut utbytte, en tankegang vi frykter Troms Kraft ikke deler.

– Hva mener du med det?

– At de ikke har andre interesser enn å hente ut penger. Jeg frykter Troms Kraft ikke ser verdien av at dette selskapet er en viktig motor i lokalsamfunnet, utdyper hun.

– Forventer at de informerer

Ordføreren reagerer spesielt på Troms Kraft sin opptreden dersom det viser seg å være hold i ryktene.

– Vi forventer at de informerer oss på en ordentlig måte, fastslår hun.

Hun avviser ikke at det kan bli aktuelt for Fauske kommune å blokkere salget dersom det kommer til stykket.

– Vi vil nok bruke de mulighetene vi har. Men akkurat nå får avvente situasjonen og se hva det blir til, sier hun.

– Hvor store summer snakker vi om i så fall?

– Det er antydet et sted mellom 500 og 600 millioner kroner. Så det er betydelige summer det er snakk om her, avslutter hun.

– Ønsker fylkeskommunen som eier

Ole Hjartøy, ordfører i Bodø

ØNSKER FYLKESKOMMUNEN PÅ EIERSIDEN: Også Bodø kommune ønsker at fylkeskommunen overtar aksjene etter Sjøfossen Energi. – Vi er oppatte av hvem som eier selskapet sammen med oss, sier ordføreren i Bodø, Ole Hjartøy.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Dersom Troms Kraft skal benytte forkjøpsretten må dette gjøres innen 15. desember. Hvis ikke, fullføres salget til Nordland fylkeskommune.

Dette ønsker også Bodø kommune, selv om de på sin side er kneblet i saken. De eier allerede 49% av aksjene i Salten Kraftsamband, og kan etter vedtektene ikke eie mer.

– For oss er Nordland fylkeskommune den ønskede nye partner eller eier av de tidligere Sjøfossen-aksjene, sier ordfører i Bodø, Ole Hjartøy, til NRK.

Han skjønner imidlertid at Troms Kraft vurderer å benytte forkjøpsretten.

– En eier som eier 23 prosent og ønsker en industriell utvikling av SKS vil naturligvis vurdere dette det på lik linje som de øvrige eierne. Men vi tror NFK vil være en god eier, sier han.

– Hvorfor det?

– Vi eier i dag 49 prosent. Med en verdi på totalt sett to milliarder er dette den klart største verdien som Bodø kommune har. Og da er det klart at vi er opptatt av hvem som eier dette selskapet sammen med oss, fastslår han.

– Har ikke tatt stilling til saken

Kommunikasjonssjef i Troms Kraft, Lena Glosemeyer Fangel, ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

– Vi er orientert om at Nordland fylkeskommune har inngått en avtale med Sjøfossen om et aksjekjøp. Vi har ikke tatt stilling til om vi kommer til å benytte forkjøpsretten, sier hun.

Hun viser til et eiermøte onsdag i neste uke.

– Der ser vi frem til å høre hvilke planer fylkeskommunen har for oppkjøpet sitt.

– Vil dette møtet ha betydning for hvorvidt dere vil benytte forkjøpsretten?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Hvordan reagerer dere på ryktene?

– Vi registrerer dem. Men all den tid vi ikke har tatt stilling til denne saken kan vi ikke kommentere dem, avslutter hun.