NRK Meny
Normal

Frykter oljeutbygging i Lofoten vil koste staten milliarder

I en ny analyse konkluderer Verdens naturfond WWF med at LoVeSe-utbyggingen kan bli et tapsprosjekt i milliardklassen.

Vinter i Lofoten

Regnestykket inkluderer ikke eventuelle kostnader av omdømmetap for Lofoten i turistsammenheng.

Foto: Fredrik Myhre / WWF

WWF Verdens naturfond har gjort nye beregninger av de mulige skatteinntektene ved eventuell oljevirksomhet utenfor Lofoten Vesterålen og Senja.

Regjeringen legger til grunn en oljepris på rundt 60 dollar i Perspektivmeldingen, mens WWF har sett på hva som skjer med inntektene dersom det blir et oljeprisfall i 2030–2040.

Henrik Tveter rådgiver i WWF mener det er stor sannsynlighet for en nedgang i oljeprisen etter 2030 som vil forvandle hele LoVeSe-utbyggingen til et tapsprosjekt i milliardklassen for Norge.

Henrik Tveter WWF

Tveter sier det er vanskelig å vite hvordan økonomien kommer til å være i fremtiden. – Men med Parisavtalen og klimautfordringene er det overveiende sannsynlighet for at dette ikke kommer til å bli særlig lønnsomt.

Foto: Katharina Heide Paus / WWF

– Vi har lagt ganske konservative kostnader til grunn, og hvis kostnadene blir litt høyere så kan staten faktisk tape penger på dette.

Beregningene viser at et oljeprisfall basert på scenarioer presentert av Det internasjonale pengefondet IMF og Det internasjonale energibyrået IEA vil senke de forventede samlede skatteinntektene fra en utbygging av LoVeSe fra 89 mrd. kroner til 1,5 mrd. kroner.

– Vi har bare sett på kostnader og inntekter i kroner og øre, og har ikke tatt med kostnaden av omdømmetap i turistsammenheng, kostnader knyttet til oljesøl og tap av natur, sier Tveter.

Ingen kan forutse oljeprisen

Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje & gass er uenig, og tror ikke noen kan forutse et oljeprisfall.

– Alle som har prøvd seg gjennom historien på å spå oljeprisen har det til felles at de har tatt feil.

Henrik Tveter prøver seg likevel, og sier oljeprisen kommer til å falle dersom etterspørselen for olje og gass blir lavere.

– Verden har på en måte blitt enig om at vi skal bort fra fossil energi, og over på fornybar energi. Og da er det fare for at oljeetterspørselen kommer til å falle. Det må den faktisk, hvis vi skal nå målene i Parisavtalen, sier han.

Men Hansen tror ikke etterspørselen av oljen kommer til å bli betydelig mye lavere.

Tommy Hansen

Hansen forteller at direktøren i IEA sier verdens behov for olje kommer til å øke fremover. Selv også i et scenario der andelen fornybar energi økes kraftig.

Foto: Frank Barth-Nilsen

Han forteller at det selv om det er en positiv utvikling innenfor elektriske kjøretøy, skip, luftfart og petrokjemi, er det også en økning av energiforbruk i nye industrielle land.

– Og det betyr at verden kommer til å kreve mye, mye mer energi enn i dag. Mye av dette kommer til å komme fra fornybar energi, men mye av dette kommer også til å komme av olje og gass.

Han tror det vil bli reduksjon i behovet for oljen en gang i fremtiden, men ikke så lavt at det ikke lenger blir lønnsomt for Norge å produsere olje.

– Det er ikke sånn at hvis vi slutter å produsere olje i Norge, at verden ikke kommer til å etterspørre oljen. Den vil bare bli produsert et annet sted.

Olje-demonstranter på Youngstorget

Debatten om oljeutbygging i Nordland og Troms har vart i mange år. Her er Natur og ungdom under en demonstrasjon på Youngstorget i Oslo i 2011.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Håper oljeplanene skrotes

Verdens naturfond WWF har sendt et notat til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, og lagt frem deres analyse og konklusjon i håp om å påvirke debatten i de to store partiene.

Våre beregninger viser at oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja knapt vil kunne lønne seg for staten. Den naturlige konklusjonen å trekke, er at hensynet til både statens inntekter og våre umistelige naturverdier må føre til at planene om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skrinlegges.

Utdrag fra brevet fra WWF til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre