Frykter nye rovdyr-tap

Det er stor frykt for nye rovdyr-tap og nå pålegger Mattilsynet sauebøndene i Nordland å se oftere til sauene de har på på beite.

Sau drepen av jerv
Foto: Statens naturoppsyn.

Årsaken er frykt for at jerven igjen skal ta store mengder sau på beite. Det sier seniorinspektør i Mattilsynet, Berit Gjerstad.

- Dette gjelder nesten hele regionen som vi dekker i Salten. Det er noen få sankelag som ikke har fått denne beskjeden, sier Gjerstad.

Burde tatt ut mer

I vinter ble det skutt 13 voksne jerv og mange hvalper i Nordland. Hadde ikke forvaltningen gjort det, ville Mattilsynet innført totalt beiteforbud mange plasser.

Men Gjerstad tror likevel ikke forvaltningen har skutt mange nok rovdyr til at bøndenes tap vil gå vesentlig ned.

- I søndre Meløy, Rødøy og Korken i Sørfold er det ikke blitt tatt ut voksne jerv, som vi tror har forårsaket disse skadene i marka, sier Gjerstad.

I fjor forsvant over 7 000 sau på beite. Foreløpig er det ikke meldt om store tap i fylket men jerven tar flest dyr når kveldene begynner å bli mørke ut over høsten.

- Det de sier er at jerven skal lege seg vinterlager og ofte dreper og skader jerven mye mer enn den har behov for, sier Gjerstad.

Ekstra arbeid

For bøndene betyr økt tilsyn mye ulønnet ekstraarbeid midt under slåttonn og andre krevende gjøremål. Det sier leder av Enga og omegn sauesankelag Sverre Enga.

- Å gå hver eneste dag i terrenget det blir mye, men vi skal jo gjøre så godt vi kan, sier Enga.

Dersom man ser at det kan komme store tap kommer Mattilsynet til å kreve akutt nedsanking, seniorinspektør Berit Gjerstad.  

- Det eneste tiltaket som er effektivt når det er rovdyrskader i utmarka er å skille beitedyr og rovdyr, sier Gjerstad.