Frykter ny WTO-avtale

En ny WTO-avtale kan bety økonomiske problemer for nordnorske bønder. Det viser ny forskningsrapport.

Landbruk
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Nordnorsk jordbruk kan stå overfor betydelige økonomiske utfordringer. Dette kommer frem i en ny rapport.

Rapporten tar for seg utkastet til en ny WTO- avtale som nå er under sluttforhandlinger.

Leder i Nordland Bondelag, Wenche Kristiansen, sier de i lang tid har fryktet denne avtalen.

- Avtalen ivaretar de internasjonale selskapene som ønsker å handle med mat på verdensmarkedet,sier bondelagslederen.

- Nordnorsk landbruk er avhengig av man kan føre en nasjonal landbrukspolitikk der vi tar vare på småskala-landbruket i Nord-Norge, sier Kristiansen.

Hardt press

Verdens handelsorganisasjon presser på for økt internasjonal handel for landbruket.

De foreløpige forslagene til en ny avtale for medlemslandene har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) sett på.

Forsker Klaus Mittenzwei sier at en eventuell ny WTO- avtale kan fjerne eller endre endel av de støtteordningene landbruket i dag har.

- På den måten at tollsatsene må reduseres i forhold til dagens nivå. Det samme gjelder de direkte overføringene over jordbruksavtalen, sier forsker Klaus Mittenzwei.

Landbruket svekkes

Politikerne må på banen hvis ikke landbruket skal svekkes, det er både Mittenzwei og Kristiansen og enige om.

- Uansett hvilken WTO-avtale vi får så er det er rammeavtale der norske politikere til en viss grad kan drive landbrukspolitikk innenfor rammer, sier Kristiansen.

- Så forventningene går på at de skal gjøre det beste ut av dette og skaffe nordnorsk landbruk rammebetingelser som gjør at vi fortsatt kan produsere mat i vår landsdel, sier Wenche Kristiansen.

- Ja, vi mener nok at selv om en ny WTO-avtale vil komme så vil det fortsatt være et betydelig handelsrom for politikerne til å utforme virkemidlene slik at nord norsk landbruk fortsatt kan få støtte, hevder Mittenzwei.